Sandığımızın 9. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 2. Oturum çalışmalarında, Denetleme Kurulu Başkanımız Sn. İsa BARIŞ’ın Sandığımızın 2021 Yılı Denetleme Kurulu Raporunu Temsilciler Kuruluna arz etmelerinin ardından,

Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK, Sandığımızın 2021 yılı hesap dönemi, kesin hesapları, bilanço ve gelir-gider tablolarını Temsilciler Kurulunun onayına sunmuş, Sandığımızın gelir kaynakları ile gider yerlerini ve 2021 yılı kesin hesap durumunu gösteren 2022 yılı Bütçe 

Gündem maddeleri ve münferit konular hakkında Temsilcilerimizden gelen önergeler üzerinde lehte ve aleyhte konuşmalar yapılmış olup; bilahare önergelerin oylaması gerçekleştirilmiştir.

Temsilciler Kurulunun kapanışı münasebetiyle söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Divan Kuruluna ve tüm katılımcılara teşekkür etmiş, bilahare Divan Başkanlığının kapanış sunumu ile 9. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı sona ermiştir.

Sandığımızın 9. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurul Toplantısına;

Telgraf göndererek bizleri onurlandıran,   

Gözden kaçırmayın

Öküzün Süt Vaadine Kananlar, Kısa Sürede Sağıldıklarını Anlayacaklardır.!! Öküzün Süt Vaadine Kananlar, Kısa Sürede Sağıldıklarını Anlayacaklardır.!!
 • Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Sayın Mustafa Nurullah ALBAYRAK’a,
 • Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Sayın Nuri ÜNAL’a,

  

Çelenk göndererek bizleri onurlandıran,

 • Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın Talip GEYLAN’a,
 • Türk İmar-Sen Genel Merkezi’ne,
 • Türk Eğitim-Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkanlığı’na,
 • Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanlığı’na,
 • Akbank Cebeci Şubesi’ne,

Temsilciler Kurulu Toplantımıza bizzat katılarak bizleri onurlandıran;

 • Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Sayın Haydar URFALI’ya,
 • Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz KOCAKAPLAN’a,
 • Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Orhan KÜTÜK’e,
 • Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan ÇAKIRCI’ya,
 • Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Yalçın YAYLA’ya,
 • Eğitim-Sen Genel Merkez Temsilcisi Sayın Şahin BERKİ’ye,
 • Eğitim-Sen Genel Merkez Temsilcisi Sayın Mehmet KARTAL’a,
 • Türk Eğitim-Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkanı Sayın Oğuz ÖZTÜRK’e,
 • Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Sayın Burhan ULU’ya,
 • Türk Eğitim-Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Sayın Fatih TAŞKINÖZ’e,
 • Türk Eğitim-Sen Antalya 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Sayın Varol CİVCİR’e,

Sayın İl Temsilcilerimize ve tüm konuklarımıza, teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.