Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022-04)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN
S.N.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

ÖZEL ŞARTLAR


1


Mimarlık Fakültesi


Mimarlık


Kent ve Çevre Çalışmaları

Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı


Dr. Öğretim Üyesi


4


1

Kentsel Tasarım, Kültürel Peyzaj ve Somut Olmayan Kültür Mirası Üzerine çalışmaları olmak. Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesinin 2.1.3 maddesi hükümlerince; Bölüm içindeki mevcut öğretim üyelerinin eşdeğer pozisyona atamalarının yapıldığı tarihteki yayın
puanlarının ortalaması olan “40,57” puan üzerinde yayın puanına sahip olmak.


2

Yönetim Bilimleri
Fakültesi


Ekonomi


İktisat Politikası

Dr. Öğretim Üyesi


5


1


İktisat Politikası alanında çalışmalar yapmış olmak.


3

Yönetim Bilimleri
Fakültesi


Ekonomi


İktisat Teorisi

Dr. Öğretim Üyesi


5


1


İktisat Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Şartlar

  1. Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  2. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  3. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

  4. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

  5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.