30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN
S.N.
BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM
DALI
UNVAN DER. ADET YABANCI
DİL
ALES ÖZEL ŞARTLAR
1 Rektörlük  (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) - - Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 2 70 70 (SAY) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Siber Güvenlik Anabilim Dalı, Biyoinformatik Anabilim Dalı, Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı, Çoklu Ortam Bilişimi Anabilim Dalı veya Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrası; Bilgi Güvenliği, Ağ veya Sistem alanlarının birinde en az 1 yıl bilgi ve iş tecrübesi sahibi olmak. İş tecrübesi için adayın yürüttüğü işlerle ilgili çalışılan işyerlerinden resmi belge alınmalı ve sigortalı hizmet dökümü ile belgelendirilmelidir.

 


- Genel Şartlar -
1) 
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
4) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden)

- Başvuruda İstenilen Belgeler -
1) 
Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)
9) Rektörlük (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran adaylar için tecrübe belgesi

- Açıklamalar -
1)
 İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
4) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
(2022-03)

  

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Pamukkale Üniversitesi 185 Sözleşmeli Personel alıyor Pamukkale Üniversitesi 185 Sözleşmeli Personel alıyor

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN S.N. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DER. ADET ÖZEL ŞARTLAR
1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Profesör 1 1 Uluslararası etki gücü yüksek psikoloji dergilerinde yayınları bulunmak ve dil ve biliş ilişkileri konularında çalışmaları bulunmak.

 


- Genel Şartlar -
1) 
Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

- Başvuruda İstenilen Belgeler -
Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren altı adet USB’ yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.