Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları
gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan
Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım hâlinde USB taşınabilir belleğe
ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca Üniversitemizin yabancı dille eğitim veren birimleri için yabancı dil şartı aranmaktadır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 - Tıp Fakültesi mezunu ve Klinik Biyokimya uzmanı olmak,
- Hematoloji alanında deneyimli olmak.
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Doçent 1 - Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.
Radyoloji Doçent 1 - Nöroradyoloji, girişimsel nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.
Halk Sağlığı Doçent 1 - Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 - Deri lenfomaları alanında deneyimli olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Biyokimya Doçent 1 - Tıbbi Biyokimya doçenti olmak.
Farmakognozi Doçent 2 - Farmakognozi doçenti olmak,
- Bitki kimyası alanında ve in vitro sindirim simülasyonu alanında deneyimli olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Hemşirelik (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Dr. Öğr. Üyesi 1 - Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Psikoloji Profesör 1 - Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji alanında doçent olmak.
Psikoloji
(İngilizce)
Dr. Öğr.
Üyesi
1 - Uygulamalı/Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.


BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44