Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” 16. Maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  1. Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacakşekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

  2. Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya başvurmaları gerekmektedir.

  3. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN ŞARTI

2022-17

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Prof. Dr.

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Osmanlı
döneminde Boğazların savunması üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-18

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve
Finansman

Prof. Dr.

1

1

Finans alanında Doçent unvanı almış olmak. Finans, muhasebe ve
bankacılık tarihi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-19


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri


Radyoloji


Prof. Dr.


1


1

Radyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Nöroradyoloji, Kas iskeleti radyolojisinde difüzyon tensör MRG konularında çalışmaları olmak.

2022-20

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Prof. Dr.

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Kemik-
tendon entegrasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.


2022-21


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri


Analitik Kimya


Doç. Dr.


1


1

Eczacılıkta Analitik Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. İlaçların Elektrokimyasal analizleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-22


Eğitim Fakültesi


Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Türkçe Eğitimi


Doç. Dr.


1


1


Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Çocuk dergileri ve Balkanlarda Türkçe konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-23


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Türkçe Eğitimi


Doç. Dr.


1


1

Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Eğitsel oyunlar ve dijital okuryazarlık konularında bilimsel çalışmaları olmak.2022-24Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Sosyal Bilgiler EğitimiDoç. Dr.11

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal Bilgiler öğretiminde argümantasyon ve eğitsel oyunlar üzerine bilimsel
çalışmaları olmak.


2022-25


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi


Doç. Dr.


1


1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Coğrafya ve Harita okuryazarlığı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-26


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilgisi Eğitimi


Doç. Dr.


1


1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. REAPS Modeli ve Bilimin Doğası alanında bilimsel çalışmaları olmak.2022-27Eğitim Fakültesi


Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoç. Dr.11

Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Biyoteknoloji okuryazarlığı ve Web destekli Fen Eğitimi alanında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-28


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri


Eğitim Yönetimi


Doç. Dr.


1


1

Eğitim Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Talep kanalından Finansman kullanımı ve okul merkezli yönetim konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


2022-29


Fen Edebiyat Fakültesi


Tarih


Eskiçağ Tarihi


Doç. Dr.


1


1

Eskiçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Antik Roma tarihinde
Principatus Dönemi siyasal ve sosyal hayatı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-30

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve
Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doç. Dr.

1

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Dini gruplar
Sosyolojisi ve Alevilik üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-31

Kahta Meslek
Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doç. Dr.

1

1

Mikro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Tarım Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


2022-32


Mühendislik Fakültesi


Tekstil Müh.


Tekstil Makineleri


Doç. Dr.


1


1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Nano yapıda iletken polimerik malzemeler ve mikrodalga ile nanokarbon üretimi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-33


Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Müh.


Telekomünikasyon


Doç. Dr.


1


1

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Makine öğrenmesi ve Biyomedikal işaretlerin analizi konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-34

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


Doç. Dr.


1


1

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Kanser Biyolojisi ve Kodlamayan RNA’lar üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-35

Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doç. Dr.

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Gazbeton, betonda görüntü işleme ve harç üzerine çalışmaları olmak.


2022-36

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Madencilik ve Maden Çıkarma


Sondaj Teknolojisi


Doç. Dr.


1


1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Coğrafi
Bilgi Sistemleri, Heyelan ve Deprem konuları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-37

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri


Makine


Doç. Dr.


1


1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış
olmak. Toz metalurjisi ile üretilen malzemelerin aşınmaları ve Elmaslı kesici soketler konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-38

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji


Elektrik


Doç. Dr.


1


1

Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak. Isıl enerji depolama ve Türbin kanatlarının aerodinamik performansı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-39

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu


Gıda İşleme


Gıda Teknolojisi


Doç. Dr.


1


1

Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Azoboyarmadde
polimerleri ve Polimerlerin metal komplekslerinin sentezi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-40

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Nöroloji

Doç. Dr.

1

1

Nöroloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Migren serebrovasküler
hastalık ve COVİD-19 üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-41

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr.

1

1

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Deneysel diyabetik yara konusunda bilimsel çalışmaları olmak.


2022-42


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri


Acil Tıp


Doç. Dr.


1


1

Acil Tıp alanında Doçent unvanı almış olmak. Karbonmonoksit zehirlenmesinde CPAP kullanımı konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

2022-43

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Aile Hekimliği

Doç. Dr.

1

1

Aile Hekimliği Uzmanı olmak ve alanında Doçent unvanı almış olmak.2022-44


Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu


Finans Bankacılık ve Sigortacılık


Bankacılık ve Sigortacılık


Dr. Öğr. Üyesi11

Bankacılık ve Finans Lisans mezunu olmak. Muhasebe ve Finans alanında Doktora yapmış olmak. Yabancı bankalar üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-45

Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Adıyaman ilindeki mevsimlik tarım işçileri ve sosyal dışlanmışlık üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-46

Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyo n


İşletme Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Fakültelerin İşletme bölümü Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Kamu Gözetimi Kurumu ve Yeşil
Muhasebe ve Denetim alanında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-47

Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon


Mekatronik

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Makine Eğitimi Lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Hibrit Nanokompozit ve Eklemeli İmalat alanında bilimsel çalışmaları olmak.2022-48


Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu


Elektronik ve OtomasyonMekatronik


Dr. Öğr. Üyesi11

Makine mühendisliği bölümü Lisans mezunu olmak. Konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Beş eksenli kaynak robotu tasarımı-imalatı ve çelik malzemenin sürtünmeli
delme yöntemleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.2022-49


Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu


Elektronik ve OtomasyonMekatronik


Dr. Öğr. Üyesi11

Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Mekanik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.    Hibrit kompozitlerin mekanik ve hidrotermal özellikleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-50


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri


Analitik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya
alanında Doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal yöntemlerle ilaç analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


2022-51


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri


Farmasötik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya Anabilim dalında
Doktora yapmış olmak. Antikanser etkili bileşiklerin sentezi konusunda bilimsel çalışmaları olmak2022-52Eğitim Fakültesi


Türkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi11

Türkçe Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Okuma Eğitimi ve Diyalojik Öğretim ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.2022-53Eğitim Fakültesi


Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Sosyal Bilgiler Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi11

Eğitim Fakültesi mezunu olmak. Uygulamalı Sosyoloji anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Orta Asya Türk geleneğinde Liyakat üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-54


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Çocuk edebiyatı ve çok kültürlü eğitim üzerine
bilimsel çalışmaları olmak.


2022-55


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Aynı alanda Doktora
yapmış olmak. Mülteci çocuklar ve Dijital eğitim üzerine bilimsel çalışmaları olmak.2022-56Eğitim Fakültesi


Matematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi11

Matematik Öğretmenliği mezunu olmak. Matematik Eğitiminde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretimde Uzaktan Matematik eğitimi ve Ortaöğretimde Bilgisayar cebiri sistemleri ile teknoloji entegrasyonu üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-57


Fen Edebiyat Fakültesi


Tarih


Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi


Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Tarih Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Adıyaman Tarihi ve Osmanlı Dönemi Vakıf Müessesesi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-58


Fen Edebiyat Fakültesi


Sanat Tarihi


Genel Sanat Tarihi


Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Felsefe Bölümü mezunu olmak. Felsefe Tarihi alanında Doktora yapmış olmak. Çağdaş batı sanatı ve çağdaş estetik kuramları konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


2022-59


Fen Edebiyat Fakültesi


Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Dr. Öğr. Üyesi


1


1


Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.2022-60Fen Edebiyat Fakültesi


Türk Dili ve EdebiyatıYeni Türk Dili


Dr. Öğr. Üyesi11

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak. Yeni Türk Dili Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Karışık dilli eserler ile ağızlar üzerine ve Hacı Bektaş-ı velinin eserleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


2022-61

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri alanında Doktora yapmış olmak. A
Sınıfı iş sağlığı güvenliği uzmanı olmak. İş kazaları, İş sağlığı ve güvenliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


2022-62


Güzel Sanatlar Fakültesi


Seramik


Seramik

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Seramik Bölümü Lisans mezunu olmak. Seramik Anasanat Dalında Sanatta yeterliliğini tamamlamış olmak. Seramik Okarinalar üzerine bilimsel
çalışmaları olmak.


2022-63


Güzel Sanatlar Fakültesi


Seramik


Seramik

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Mimarlık/yapı bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve mozaik üzerine bilimsel çalışmaları olmak.2022-64


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme


Muhasebe ve Finansman


Dr. Öğr. Üyesi11

İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme anabilim dalında Muhasebe üzerine yapmış olmak. Muhasebe Kültür değerleri ve Vergi okuryazarlığı üzerine bilimsel çalışmaları olmak.2022-65


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme


Yönetim ve Organizasyon


Dr. Öğr. Üyesi11

İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında yapmış olmak. Pazar dışı stratejiler ve politik kurumsal sosyal sorumluluk konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-66


Mühendislik Fakültesi


Tekstil Müh.


Tekstil Teknolojisi


Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Tekstil Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Bazalt lifi, pomza taşı ve selülozik lif katkılı biyokompozitler konularında bilimsel çalışmaları olmak.2022-67Mühendislik Fakültesi


Elektrik Elektronik Müh.Elektrik Tesisleri


Dr. Öğr. Üyesi11

Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Güç kalitesi ve elektrikli araçlar konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-68


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği


Hidrolik

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Hidrolik alanında tamamlamış olmak. Yan savak hidroliği, baraj statiği ve kuraklık analizi konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-69


Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Sensör ağları ve yapay zeka konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-70


Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Sistem Dinamiği

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak.  Aynı alanda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Bacaklı robotlar ve atış kontrol sistemleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-71


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Ebelik


Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Ebelik lisans mezunu olmak. Ebelik alanında doktora mezunu olmak. Bilinçli farkındalık, cinsellik, bebek ve lohusa bakımında kültürel uygulamalar konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-72

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını
Muhasebe ve Finans alanında tamamlamış olmak. Yabancı yatırımlar, girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilimsel çalışmaları olmak.


2022-73

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Özel Güvenlik ve Koruma

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Sosyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Suç sosyolojisi, suç etiyolojisi ve özel güvenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

2022-74

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doktora yapmış olmak. Ultra korunmuş bölge RNA’ları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

2022-75

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sağlık bilimleri Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Mikro RNA’lar, adropin ve HRM analizleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-76


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Endometriosis, hipertiroid ve asprosin üzerine bilimsel çalışmaları olmak.


2022-77


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları


Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Malign otitis eksternalı hastalar ve kronik periferik vestibülopatili hastalar ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.


2022-78


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri


Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor


1


1

Üroloji uzmanı olmak. Erkek infertilitesi etiyolojisinde varikosel ve azospermi ile inflamazom arasındaki ilişki üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu ( https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2-Özgeçmiş.

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4-Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.

5-Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.

6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7-Ales Sınav Sonuç Belgesi.

8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)

9-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)

10-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

11-Adli sicil kaydı belgesi

12-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

13-Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                                     : 12.09.2022
Son Başvuru Tarihi                                   : 26.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi                           : 30.09.2022
Sınav Tarihi                                               : 04.10.2022
Sonuç Açıklama Tarihi                              : 07.10.2022
Başvuru Şekli                                            : Şahsen veya Posta yolu ile. Sonuçların ilan edileceği internet Adresi : https://adiyaman.edu.tr/#
NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan başvurular, son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ve istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAMI

UNVAN

DRC

ADET

BAŞVURU YERİ

ÖZEL ŞARTLAR1


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve Teknikler


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


Öğr. Gör. (Ders verecek)31

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Diyabetli hastaların bağırsak floraları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla Acil, Biyokimya, Kültür ve Su Analizi
laboratuvarlarında deneyimli olmak.


2


Besni Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Öğr. Gör. (Ders verecek)


5


1

Besni Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

Kamu Yönetimi Lisans mezunu olmak ve aynı alanda Yüksek Lisans yapmış olmak. Çağrı merkezi uzmanlığı sertifikasına sahip olmak ve Yüksek öğretim kurumlarında ders verme deneyimine
sahip olmak.

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Arş. Gör.

5

1

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. İmmünoloji Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

  3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

UNVAN ŞARTLARI

  1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora  veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

  2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

  1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

  2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.