Ailenin ve devamında toplumun gelişimine ve iyi oluşuna katkı sağlamak amacıyla yola çıkılan Aile Okulu Eğitici Eğitimi Kursu Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde başladı.

Koordinasyonu Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ve Bakanlığımızın tüm birimlerinin de içinde yer aldığı proje süreci; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum illerinde pilot uygulama olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda ilki 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerinde Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin ikincisine 20-24 Haziran 2022 tarihlerinde Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde devam edilecektir.

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi İstişare Toplantıları Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi İstişare Toplantıları

Sosyal Duygusal Beceri Gelişimi, Aile İçi İletişim Becerileri, Akran İlişkileri, Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı, Çatışma ve Stres Yönetimi, Bağımlılık, Ahlaki Gelişim, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite konularındaki eğitim faaliyetine 10 eğitim görevlisi ve 90 kursiyer katılım sağlamaktadır.

            Aile Okulu Eğitici Eğitimi Sertifikası alan öğretmenler, bulundukları illerde açılan Aile Okulu Eğitici Eğitimi programlarında eğitici olarak görev alacaklardır. Pilot il olarak belirlenen 7 ilde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından (mahalli) düzenlenecek olan eğitici eğitimleri yoluyla üç bine yakın Aile Okulu Eğiticisi öğretmen yetiştirilmiş olacaktır.

20-06-2022 20-06-2022 20-06-2022