data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim yapacak
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Ankara Üniversitesi, "Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçlerini" içeren senato kararını açıkladı.

Ankara Üniversitesi senato kararlarını içeren yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Örgün öğretim statüsünde gerçekleştirilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerindeki teorik dersler, ilgili programlarda kazandırılması beklenen asgari yeterlilikler dikkate alınarak çevrim içi yapılacağı belirtildi. Ayrıca üniversite senatoda alınan diğer kararlar ise şu şekilde:

“Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin, birimlerin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) ya da programların koşulları, niteliği ve salgının seyri gözetilerek, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda dönüşümlü olarak planlanması, bu süreçte azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması, Üniversitemiz Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği ve Hemşirelik-Ebelik Programlarında yürütülen klinik uygulamaların/intörn eğitimlerinin salgının seyri gözetilerek, yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze gerçekleştirilmesi, Mesleki gelişim gerektiren eğitim alanlarında, saha -işyeri eğitimlerinin ve staj uygulamalarının ilgili birimlerin (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) yetkili kurul kararları ile salgının risk düzeyi, öğrenci sayısı, uygulama alanı ve işyeri koşulları gözetilerek ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmesi, Eğitim Bilimleri, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanması, Lisansüstü eğitim veren programlarda, teorik derslerin, seminer sunumlarının, tez izleme komiteleri çalışmalarının, doktora yeterlik ve tez savunma sınavlarının çevrim içi yapılması; uygulama derslerinde seyreltilmiş gruplarla dönüşümlü olarak karma eğitimin planlanması ve tez çalışmalarının çevrim içi ve/veya yüz yüze yürütülmesi.”

"Kayıt dondurma hakkı tanınacak"

Ayrıca açıklanan kararlarda, Ara sınavlar dijital ortamda yapılacak. Yarı yıl, ödev, proje, sunum, görev, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilecek ve final sınavları sonucunda başarı puanlarının belirlenmesinde anılan dönem içi etkinliklerin de değerlendirmeye dahil edilmesi önerilecek.

Final sınavlarında uygulanacak süreç (yüz yüze ve/veya çevrim içi), salgının risk düzeyi gözetilerek nisan ayının son haftasında senato tarafından yeniden değerlendirilecek.

Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından Türkiye’ye giriş yapamayan uluslararası öğrencilere, salgın endişesi veya barınma ihtiyacından dolayı eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilere, istemde bulunmaları durumunda YÖK’ün öngördüğü ilkeler doğrultusunda kayıt dondurma hakkı tanınacak.

Eğitim öğretim süreci içinde öğrencilerin desteklenmesi amacıyla akademik danışmanlık, rehberlik ve kariyer merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılması ilkelerine bağlı olarak yürütülecek.

Kaynak: İHA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol