Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2)         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
3)         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7’nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Meslek yüksekokullarının, adı geçen Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1)         Başvurulan ilan sıra numarası, unvan, birim, bölüm, programı/anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe,
2)         Özgeçmiş,
3)         ALES sonuç belgesinin çıktısı,
4)         Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5)         Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
6)         Lisans transkript belgesi,
7)         Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
8)         Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
9)         Nüfus cüzdan fotokopisi,
10)       Deneyim durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yaptığı işin konusunu da belirten belge,
11)       Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış adaylardan hizmet belgesi.

DİĞER HUSUSLAR
1)         Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2)         ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3)         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4)         İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
5)         Atanmaya hak kazanan adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
6)         İdare uygun gördüğü takdirde her aşamada ilanı iptal edebilir.
7)         İlanımıza http://www.aksaray.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
8)         Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.


SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi       : 12.09.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi       : 12.09.2022
Son Başvuru Tarihi     : 28.09.2022
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30.09.2022
Giriş Sınavı Tarihi            : 04.10.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 07.10.2022

İlan Sıra No

Birim/Bölüm/ Anabilim
Dalı/Program

ALES
Puan Türü


Unvan

Kadro Derece


Adet


Başvuru Yeri

Sonuçların İlan Edileceği
Adres


Şartlar


1Rektörlük
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere)SAY

Maltepe Üniversitesi Akademik Personel alıyor Maltepe Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)51Personel Daire
Başkanlığı


https://personel.aksaray.edu.tr/

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla, işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak çalışmış olmak. Domain (etki alanı) servisleri yapılandırma ve yönetimi
konusunda tecrübeli olmak.


2


Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü

SÖZ EA SAY

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)


5


1


Personel Daire
Başkanlığı


https://personel.aksaray.edu.tr/

Türk Müziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Türk Müziği müzik aletlerinden en az birini kullanabilmek.
3


Ortaköy Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye ProgramıEA SAYÖğretim Görevlisi (Ders verecek)
6
1


Ortaköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
https://ortakoy.aksaray.edu.tr/

Ekonometri, İstatistik veya Matematik Bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitimi sonrasında alanında en az 5
(beş) yıl tecrübe sahibi olmak.
4

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ProgramıSÖZ EAÖğretim Görevlisi (Ders verecek)
6
1


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
https://shmy.aksaray.edu.tr/

Sağlık Yönetimi, İşletme veya Halkla İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitimi sonrasında sağlık sektöründe en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak.