Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.(Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir.) ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
6- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
7- Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
8- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET :
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7.ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 . maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:
1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (1 Adet)
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil Belgesi - YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)
7- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
8- Lisans Not Transkripti (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
9- Yüksek Lisans Tez Özeti
10- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
11- Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)
12- Tecrübe Şartı İstenilen İlanlarda (Çalışma Belgesi ve SGK’dan alınmış Hizmet Dökümü, karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
13- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
14- Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi 05.08.2022
Son Başvuru Tarihi 19.08.2022
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 24.08.2022
Sınav Giriş Tarihi 29.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi 05.09.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.amasya.edu.tr

SIRA NO BAŞVURU DETAY NUMARASI BİRİMİ VE BAŞVURU YERİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANI DERECE ADET ALES PUAN TÜRÜ YABANCI DİL
PUANI
AÇIKLAMALAR
1 2022 / 08-08 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 Sözel 70 85 İngilizce Öğretmenliği Lisans ve İngilizce Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunu
olmak.
2 2022 / 08-09 Merzifon Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 - - Sivil Havacılık Anabilim Dalı Uçak Elektrik ve Elektronik alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış olmak. SHT 66, SHT 147, SHT 145 , EWIS,
ATFS, Temel Modül Eğitimleri ve Güvenlik Bilinci Eğitimine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 8 (sekiz) yıl eğitici
deneyimine sahip olmak.
3 2022 / 08-10 Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 Sayısal 70 - Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Alanıyla ilgili kamuda en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip
olmak.
4 2022 / 08-11 Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 Sayısal 70 - Makine Mühendisliği Lisans ve Tezli Yüksek mezunu olmak veya Makine Mühendisliği alanında Doktora yapıyor
olmak.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/media/23968/amasya-universitesi-ogretim-uyeligine-yukseltilme-veatanma-yonergesi.pdf) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların
başvuruları işleme alınmayacaktır.
1- Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 6 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
6- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri
1- Başvuru Dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
2- Fotoğraf (1 adet)
3- Özgeçmiş ve Eserler Listesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı, Noter
Onaylı veya Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
5- Yabancı Dil Belgesi
6- Yayın Listesi ve Yayınlar
7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen
çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından müracaatlar için)
Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.
9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
Jüri Dosyası (CD İçeriği)
1- Özgeçmiş ve Eserler Listesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri ( Aslı, noter
onaylı veya Karekodlu e – Devlet çıktısı kabul edilir.)
3- Yabancı Dil Belgesi
4- Yayın Listesi ve Yayınlar (Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30.12.2021 tarihli
toplantısında uygun görülen üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi’nce Akademik Faaliyet Puanlama Aracı ile hazırlanmış puan tablosu.)
(https://www.ama.edu.tr/akademik-faaliyet-puanlama-araci)


Duyuru Başlama Tarihi : 05.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2022 
 

SIRA NO İLAN NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR
1 2022/08-53 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanından almış olup, iş yaşam kalitesi liderlik ve örgütsel davranış alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2 2022/08-54 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretimi alanlarından almış olup, hizmet içi eğitim, öğretmen imajı, etkinlik temelli öğrenme ve öğrencilerin başarı amaç yönelimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
3 2022/08-55 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanından almış olup, eğitsel değerler ve dil becerileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
4 2022/08-56 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Klasik Türk Edebiyatı alanından almış olup, metin şerhi, klasik şiir estetiği ve divan şiirinde kozmoloji üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
5 2022/08-57 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olup, okul yöneticilerinin eğitiminde teknoloji yeterlilikleri ve mobil öğrenme alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
6 2022/08-58 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İstatistik alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olup, uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarında matematik başarısı ve bibliyometri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında 8 (sekiz) yıl çalışma tecrübesine sahip
olmak.
7 2022/08-59 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Uygulamalı Matematik alanında yapmış olup, yapay sinir ağları regülarizasyon ve stokastik yöntemler ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
8 2022/08-60 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olup, gebeliğin intrahepatik kolestazı ve plasentral invasyon anomalileri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
9 2022/08-61 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Tıpta uzmanlığını Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları alanında yapmış olup, telepsikiyatri alanında
çalışmalar yapmış olmak.
10 2022/08-62 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olup, ağız bakım uygulamasının akut inmeli hastalarda pinomoni gelişimine etkisi üzerine çalışmalar yapmak ve en az dört (4) yıl klinik
deneyimine sahip olmak.