Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA Telefon: 0 312 397 01 50
Başvuru Tarihi : 14/09/2022
Son Başvuru Tarihi  : 28/09/2022

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 30/09/2022
Sınav Tarihi : 03/10/2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 05/10/2022

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Yayın listesi
2. Doçentlik belgesi
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir,
YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. /
Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
2. Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri.
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir,
YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.

ÖZEL ŞARTLAR
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
• Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim
Dalı/Program
Unvan Adet Aranan Nitelikler
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Tercihen Sosyal Psikoloji
alanında doktora yapmış olmak, Covid-19 Pandemisi konularında çalışmalar yapmış olmak
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
(İngilizce)
Dr. Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
(Türkçe)
Dr. Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
(İngilizce)
Araştırma Görevlisi 1 Psikoloji bölümünden mezun olmak. Tercihen Yüksek Lisans yapıyor
veya yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonometri, Sayısal Yöntemler, İşletme, İstatistik, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Lojistik Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Üretim Yönetimi alanlarından birinde tamamlamış olmak.
Tercihen yönetim bilişim sistemleri alanında çalışma yapmış ya da ders vermiş olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktorasını ilgili alanda tamamlamış olmak.
Tercihen sayısal yöntemler, optimizasyon, ekonometri, veri bilimi, veri analizi, tedarik zinciri alanlarından birinde çalışması olmak ya da ders vermiş olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)
Profesör 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora ya da doçentlik derecesine sahip olmak. Tercihen görüntü işleme, bilgisayar ile örme, Ayrık İşaret
İşleme ve Video Kodlama ile ilgili çalışmalar yapmış olmak .
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
Profesör/ Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi 1 İlgili alanda doktora ya da doçentlik derecesine sahip olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)
Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar, Yazılım ya da Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Tercihen aynı alanda Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Profesör/ Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi 3 Dr. Öğretim üyesi kadrosu için: Elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği doktora derecesine sahip olmak, alanında ve konuşma/sinyal işleme veya kontrol konularında çalışma yapmış olmak.
Profesör/Doçent kadrosu için: Elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği alanında doçentlik derecesine
sahip olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilişim Sistemleri
Mühendisliği (İngilizce)
Profesör/ Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi 4 İlgili alanda doktora ya da doçentlik derecesine sahip olmak
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilişim Sistemleri
Mühendisliği (İngilizce)
Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar, Yazılım ya da Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak, Tercihen aynı alanda Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
Dr. Öğretim Üyesi 1 Matematik alanında Doktora yapmış olmak.