Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
1) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD'ye aktarıp Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;
2) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar;başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD'ye aktarıp ilgili akademik birime teslim edeceklerdir.
Başvuruların 29/07/2022 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Not : 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
2) Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, hizmet belgesi (herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanlar), yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, puan tablosu (doçent başvuruları hariç), lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doçentlik belgesinin (doçent başvurularında) onaylı suretlerini içeren çıktıları bir nüsha halinde ilgili birime teslim edeceklerdir.
3) e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
4) Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

 

S.N. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
1 Sanat ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarım Doç. Dr. 1 1 Doktora ve Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl
Çalışmış Olmak.
2 Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Doç. Dr. 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış
Olmak.
3 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doç. Dr. 1 1 Doktora ve Doçentliğini Eğitim Yönetimi Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl
Çalışmış Olmak.
4 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doç. Dr. 1 1 Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) Alanında Almış Olup Argümantasyon Alanında Çalışmaları Bulunmak. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl
Çalışmış Olmak.
5 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Müzikoloji Lisans Mezunu Olup Müzik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl Çalışmış
Olmak.
6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Çocuk Gelişimi Lisans Mezunu Olup Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak.
7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Hemşirelik Alanında Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
8 Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İngiliz Edebiyatı veya Amerikan Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.
9 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tarih Lisans Mezunu Olup Yeniçağ Tarihi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl
Çalışmış Olmak.
10 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans ve Doktorasını Tarih Alanında Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış
Olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tarih Lisans Mezunu Olup Ortaçağ Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Eski Çağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tarih Lisans Mezunu Olup Eski Çağ Tarihi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Kuzeydoğu Anadolu Demirçağ Mimarisi, Kafkasya ve
Artvin Üzerinde Çalışmaları Bulunmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olup Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olup Eski Türk Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
15 Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doç. Dr. 1 1 Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Doçentliğini Siyaset Bilimi Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak.
16 Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Kamu Yönetimi Alanında Yapmış Olmak. Siyasal Ahlak Alanında Çalışmaları Bulunmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında En Az 5 Yıl
Ders Verme Tecrübesine Sahip Olmak.
17 Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Doç. Dr. 1 1 Doktorasını Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Alanında Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış
Olmak.
18 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu Olup Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak.
19 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekolojisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Orman Mühendisliği Alanında Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 10 Yıl Çalışmış
Olmak.
20 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Amenajmanı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Orman Mühendisliği Alanında Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
21 Artvin Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi Doç. Dr. 1 1 Doktora ve Doçentliğini Kimya Alanında Almış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 3 Yıl Çalışmış
Olmak.
22 Artvin Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Makine Mühendisliği Lisans Mezunu Olup Enerji Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış
Olmak.
23 Arhavi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme Alanında Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak
En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
24 Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Maliye Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İşletme Lisans Mezunu Olup Muhasebe ve Finansman Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
25 Hopa Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İnsan Kaynakları Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında Doktora Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak.
26 Şavşat Meslek Yüksekokulu Hukuk Sosyal Güvenlik Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Kamu Yönetimi Alanında Doktora Yapmış Olup Belgelendirmek Kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Olarak En Az 3 Yıl Çalışmış
Olmak.