Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür. 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29.07.2022 Sınava Giriş Tarihi: 26.08.2022
Son Başvuru Tarihi: 12.08.2022 Sonuç Açıklama Tarihi: 02.09.2022
Ön Değerlendirme Açıklama
Tarihi:
19.08.2022 Sonuçların Açıklanacağı İnternet
Adresi:
https://atauni.edu.tr/
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birime yapılacaktır.


A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.


NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı Kadro Unvanı Adedi Derece
Laborant ve Veteriner Sağlık Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 Veterinerlik Fakültesi veya Biyoloji Bölümü veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu, yine bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece
Yabancı Diller (İngilizce) Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce), Dil Bilimi (İngilizce) Bölümlerinin birinden mezun olup, bu bölümlerin birinden yüksek lisans yapmış ve yabancı dil puanı (İngilizce) en az 85 (seksenbeş) almış olmak.


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı Kadro Unvanı Adedi Derece
Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 Turizm Fakültesi mezunu, Turizm İşletmeciliğinde yüksek lisans yapmış, Yükseköğretim Kurumlarında en az 4 yıl
Öğretim Görevlisi olarak çalışmış olmak.
Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 Çocuk Gelişimi veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerinin birinden mezun, yine bu alanlardan birinde yüksek lisans
yapmış olmak.


TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

Anasanat Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece
Türk Halk Müziği Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 6 Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı veya Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu, Türk Müziği alanında yüksek lisans
yapmış olmak.


REKTÖRLÜK

Birimi Kadro Unvanı Adedi Derece
Veri Yönetim Ofisi Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 1 5 Fakültelerin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden birinden lisans mezunu, yine bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Üniversite Bilgi Sistemlerinin yazılım geliştirme ve veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu süreçlerinde en az
1 yıl deneyim sahibi olmak.
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 1 5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun, yine bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Teknokentlerin Teknoloji Transfer Ofislerinde Proje kapsamında en az iki yıl çalışmış, girişimcilik ve TÜBİTAK projeleri
konusunda tecrübeli olmak.


HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı Ticaret Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece
Milletlerarası Özel Hukuk Arş. Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Özel Hukuk
Bölümünde Lisansüstü öğrenim görüyor olmak.
İnsan Hakları Arş. Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku
Bölümünde Lisansüstü öğrenim görüyor olmak.
Genel Kamu Hukuku Arş. Gör. 1 5 Hukuk Fakültesi mezunu, Kamu Hukuku Bölümünde Lisansüstü öğrenim görüyor
olmak.


KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece
Okul Öncesi Eğitimi Arş. Gör. 1 5 Okulöncesi Eğitimi Lisans mezunu ve
Okulöncesi Bilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.


KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir.)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (eDevletten alınabilir).
6. Lisans Transkripti (e-Devlet’ten alınabilir).
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet
Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
(onaylı belge)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır.
3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8. e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu belgelerle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.