Balıkesir Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden


 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

B – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.
 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD. DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bil.Böl. Tıbbi Biyokimya ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olup kütle spektrometresi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bil. Böl.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tıbbi Parazitoloji alanında doktora yapmış olup sıtma ile ilgili in vitro çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl. Tıbbi Genetik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Biyomühendislik alanında tamamlamış olup  tendon  ve kemik  doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

Dahili Tıp Bil. Böl. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Çocuklarda alerji üzerine çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bil. Böl. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebelik Böl. Ebelik ABD

Doçent

1

1

Ebelik anabilim dalı doktora mezunu olup ebelik alanında doçentliğini almış olmak.

Hemşirelik Böl. Hemşirelikte Yönetim ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hemşirelikte Yönetim anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik alım ilanı İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik alım ilanı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup hatalı onarılmış kolonların güçlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih anabilim dalında doktora yapmış olup Osmanlı Devleti’nde hudut belirleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih anabilim dalında doktora yapmış olup Cumhuriyet dönemi hükümet politikaları üzerine çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Doktorasını Biyoloji alanında yapmış olup Kanser ilaç öncülleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Finansman ABD

Doçent

1

2

Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup, ekonomik büyüme konusunda çalışmaları olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Kamu yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olup yerel yönetimlerde demokrasi konusunda çalışmaları olmak.