Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-2)1- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
1.2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
1.3.2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

2- BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1.Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

İlan Yayım Tarihi 24 Haziran 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 24 Haziran 2022
Son Başvuru Tarihi 18 Temmuz 2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08 Ağustos 2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 19 Ağustos 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://w3.bartin.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular
tebligat yerine geçer.

 

2.2.Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
- Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan veya postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BARTIN ÜNİVERSİTESİ AĞDACI YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/BARTIN” adresine evraklarını gönderecektir.
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24, 0 (378) 223 50 18 ve 0 (378) 223 50 33 telefon numaraları, personel@bartin.edu.tr adresi ile Whatsapp İletişim hattından yardım alabilecektir.

3- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

 

İLAN NO POZİSYON ADI/CİNSİYET ÖĞRENİM ADEDİ ARANILAN ŞARTLAR GÖREV TANIMI
2022-1 Büro Personeli (Erkek/Kadın) Lisans 1 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olmak.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
- Üniversitemiz  birimlerinin  büro  hizmetlerini  yerine  getirmek  üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.
2022-2 Büro Personeli (Erkek/Kadın) Lisans 1 -  İşletme, İktisat, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak.
-  2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış
olmak.
- Üniversitemiz  birimlerinin  büro  hizmetlerini  yerine  getirmek  üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.
2022-3 Destek Personeli (Erkek) Lise ve Dengi 5 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puanına sahip olmak.
- Lise ve dengi mezunu olmak.
- Temizlik  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
- 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- Üniversitemiz  Genel  Sekreterliğine  bağlı  İdari  ve  Mali  İşler  Daire Başkanlığı  tarafından  farklı  yerleşkelerde  (Ulus  ve  Kurucaşile  ilçeleri dâhil) temizlik hizmetlerinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
-  İlgililerin görevleri;
- Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
- Pencere  çerçeveleri,  masa,  raf,  aydınlatma  armatürleri,  kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
- Günlük  olarak  tuvaletleri  sabunlu  ve  dezenfektan  bir  malzeme  ile yıkamak,
- Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
- Aynaları ve muslukları silmek,
- Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
- Tuvaletleri   temiz   tutmak,   kâğıt   havlu   ve   sıvı   sabun   eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
- Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
- Temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini Üniversitemiz “Genel Temizlik Hizmeti ve Uygulama Esasları”na göre yapmak,
- Çevre  düzenlemesi  yapmak,  çim  biçmek,  çiçek  ve  peyzaj  bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
- Görevlendirildikleri  birimlerde  görev  tanımlarına  uygun  olarak  bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
2022-4 Destek Personeli (Kadın) Lise ve Dengi 1 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puanına sahip olmak.
- Lise ve dengi mezunu olmak.
- Temizlik  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve benzeri engelleri bulunmamak.
- 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- Üniversitemiz  Genel  Sekreterliğine  bağlı  İdari  ve  Mali  İşler  Daire Başkanlığı  tarafından  farklı  yerleşkelerde  (Ulus  ve  Kurucaşile  ilçeleri dâhil) temizlik hizmetlerinde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
-İlgililerin görevleri;
- Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
- Pencere  çerçeveleri,  masa,  raf,  aydınlatma  armatürleri,  kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
- Günlük  olarak  tuvaletleri  sabunlu  ve  dezenfektan  bir  malzeme  ile yıkamak,
- Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
- Aynaları ve muslukları silmek,
- Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
- Tuvaletleri   temiz   tutmak,   kâğıt   havlu   ve   sıvı   sabun   eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
- Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
- Temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini Üniversitemiz “Genel Temizlik Hizmeti ve Uygulama Esasları”na göre yapmak,
- Çevre  düzenlemesi  yapmak,  çim  biçmek,  çiçek  ve  peyzaj  bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
- Görevlendirildikleri  birimlerde  görev  tanımlarına  uygun  olarak  bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
2022-5 Destek Personeli (Erkek) (Şoför) Lise ve Dengi 2 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından P94 puanına sahip olmak.
- Lise ve dengi mezunu olmak.
- Şoförlük  görevini  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve  benzeri durumu bulunmamak.
- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
- C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski E sürücü belgesi)
- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl otobüs şoförü olarak çalışmış olmak.  (Adaylar  otobüs  şoförü  olarak  çalışma  şartına  dair  resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi meslek kodunu (Otobüs Kaptanı meslek kodu 8331.03 yazmak kaydıyla) gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
- SRC-2 VE SRC-4 Belgesine sahip olmak.
- Psikoteknik belgesine sahip olmak.
- 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
- Üniversitemiz  Genel  Sekreterliğine  bağlı  İdari  ve  Mali  İşler  Daire Başkanlığı  tarafından  farklı  yerleşkelerde  (Ulus  ve  Kurucaşile  ilçeleri dâhil) ulaşım hizmetlerinde görevlendirilecektir.
- “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”ın  Ek  6  ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca; göreve alınmaya hak kazandıktan sonra Otobüs Kaptanlığı konusunda tecrübe şartını taşımadığı anlaşılanların sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir.
2022-6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ön Lisans 4 - 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 50 puan almış olmak.
- Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve  Asayişin  Sağlanması  veya  Özel  Güvenlik  ve  Koruma  ön  lisans programından mezun olmak,
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
- 10/06/2004  tarihli  ve  5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair Kanunun  10  uncu  maddesinde  yer  alan  şartları  taşımak  ve  vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
- Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
- 170 cm’den kısa olmamak,
- Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  psikiyatrik  hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
- Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
- 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
 
- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü  tarafından  farklı  yerleşkelerde  (Ulus  ve  Kurucaşile  ilçeleri dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
2022-7 Mühendis (Erkek/ Kadın) Lisans 1 - Gıda Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla  en  az 2  (iki)  yıl  toplu  beslenme  sistemleri uygulayan  işletme  veya  kurumlarda  çalışmış  olmak.  (Adaylar  Gıda Mühendisi olarak çalışma şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi meslek kodunu (Gıda Mühendisliği meslek kodu 2141.13 yazmak kaydıyla) gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
- 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
- Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  tarafından  yürütülen  Yemekhane  ve  kantin  hizmetlerinin denetiminde ve ihale süreçlerinde görevlendirilecektir.
2022-8 Teknisyen (Erkek) Lise ve Dengi 1 - Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dallarının birinden mezun olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.  (Adaylar  Elektrik Teknisyeni  olarak çalışma  şartına dair resmi/özel kuruluşlardan alacakları belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
- EKAT belgesine sahip olmak.
- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
- 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
- Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  tarafından  farklı  yerleşkelerde  (Ulus  ve  Kurucaşile  ilçeleri dâhil) Elektrik ile ilgili bakım-onarım hizmetlerinde görevlendirilecektir.

 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel Alacak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel Alacak

4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1.Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
- Özgeçmiş,
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
- Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
- “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

5- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

6.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
- İlan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.
- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.