Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 23 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro
Sayısı
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1 Doçent Üroloji
Tıbbi Farmakoloji ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Radyoloji ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Radyoloji
İç Hastalıkları ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Genel Cerrahi
Fizyoloji ABD 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Fizyoloji
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi ABD
1 Profesör Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
İletişim Fakültesi Yeni Medya 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Yeni Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Lojistik Yönetimi * 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Lojistikte Sayısal Modeller, Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme
Mühendisliği, İktisat
Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 1 Profesör Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve
Mühendislik, Enformatik
1 Doçent Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve
Mühendislik, Enformatik
1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve
Mühendislik, Enformatik
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve
Mühendislik, Enformatik
Endüstri Mühendisliği 1 Doktor Öğretim Üyesi Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
1 Doktor Öğretim Üyesi Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi İnşaat Mühendisliği, Su Kaynakları,
Hidrolik
Biyomedikal
Mühendisliği
2 Doktor Öğretim Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Çocuk Gelişimi 1 Doktor Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
Beslenme ve Diyetetik 1 Doktor Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik 1 Doktor Öğretim Üyesi Hemşirelik lisans programından mezun olmak. Hemşirelik Anabilim dallarından; Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak.

 

*İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak ve İngilizce ders verebiliyor olmak

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Duyurulur.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Elemanı Alanı ALES/
YDS Eş Değeri Puanı
ALES
Puan Türü
Ek
Açıklamalar
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
ABD
1 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. ALES: 70
YDS:50
SAY Arş.Gör.
Fizyoloji ABD 1 Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. ALES: 70 YDS:50 SAY Arş.Gör.
Anatomi ABD 1 Anatomi Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. ALES: 70 YDS:50 SAY Arş.Gör.
Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1 Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans mezunu olup, İşletme, Havacılık Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da belgelendirmek kaydıyla havacılık
sektöründe en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
ALES:70 EA Öğr.Gör.
Diş Protez Teknolojisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. ALES:70 SAY Öğr.Gör.
Ağız ve Diş Sağlığı 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. ALES:70 SAY Öğr.Gör.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 13.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 27.09.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 29.09.2022
Yazılı Sınav Tarihi : 03.10.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi : 04.10.2022
 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Duyurulur.