Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) alınacaktır.

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:
Beykoz Üniversitesi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 0216 912 2252

Birim Bölüm / Program Unvan Aranan Şartlar Sayı
Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Prof. Dr. Doçentliğini Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından almış olmak. İlgili alanda çalışmalar, yayınlar yapmış olmak. 1
Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)* Prof. Dr. Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak. 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)* Prof. Dr. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya doktora derecesi olmak; doçent unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
alanında almış olmak
1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)* Prof. Dr. Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya doktora derecesi olmak; doçent unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık* Prof. Dr. Mimarlık alanında lisans ve doktora derecesi olmak; doçent unvanını Mimarlık alanında almış olmak 1
İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme Doç. Dr. Muhasebe-Finansman alanında doçentlik unvanına sahip
olmak. Risk Yönetimi, Portföy Yönetimi, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)* Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya doktora derecesi olmak 1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)* Dr. Öğr. Üyesi Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya doktora derecesi olmak 1
Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Psikoloji lisans mezunu olup, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak. 1

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Adli Sicil Kaydı.
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdanı sureti.
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).
8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.
9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi
10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.
Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
İLAN BİLGİLERİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 07.06.2022