“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alım ilanı TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alım ilanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 
16.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 30.06.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.07.2022
Sınav Giriş Tarihi : 18.07.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.07.2022
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;
Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1
. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM BÖLÜM ABD KADRO UNVANI KADRO SAYISI KADRO
DERECESİ
ALES YDS /
EŞDEĞERİ
ÖZEL ŞARTLAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Görevlisi 2 4 80 85 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Araştırma Görevlisi 1 4 75-SAY 80 İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Araştırma Görevlisi 1 4 75– SAY 80 İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Araştırma Görevlisi 1 5 85-SAY 85 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Araştırma Görevlisi 1 4 85-SAY 85 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Araştırma Görevlisi 1 4 85-SAY 85 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Araştırma Görevlisi 1 4 85-SAY 85 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.