“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu İşçi alım ilanı Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu İşçi alım ilanı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü’nde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.
* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları duyurulur.
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Birimi Bölümü Anabilim
Dalı
Prof. Doç. Dr. Öğr.
Üyesi
Aranan Nitelikler
Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisliği
Proses ve Reaktör
Tasarımı
1 - - (a), (b)
Makine
Mühendisliği
Enerji - 1 - (a), (c)
Veri Bilimi ve
Yapay Zeka Enstitüsü
- Büyük Veri ve Veri
Analitiği
- - 1 (a), (d)
Bilişsel ve
Zeki Sistemler
- 1 - (a), (e)
Yapay Zeka - 1 - (a), (f)

Aranan Nitelikler:
(a) Bilimsel çalışmalarını SCIE tarafından taranan etki faktörü yüksek uluslararası saygın dergilerdeki yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.
(b) Jeopolimerler, polimer-seramik kompozitler ve camsı malzemelerin deneysel yöntemlerle geliştirilmesi; biyomedikal ve çevre alanlarında uygulanması konularında uzmanlaşmış olmak.
(c) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini uçak mühendisliği/uzay mühendisliği alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Havacılık ve uzay sistemleri konularında uzmanlaşmış olmak ve uydu itki sistemleri üzerine SCIE tarafından taranan uluslararası saygın dergilerde yayınları bulunmak.
(d) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini fizik alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Yüksek kayıplı ve rastsal nanofotonik sistemlerin veri analizleri konusunda son 5 yılda uluslararası saygın dergilerdeki yayınları ile yetkinliğini kanıtlamış olmak; en az bir TÜBİTAK/Avrupa Birliği projesi yürütmüş/yürütüyor olmak.
(e) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini makine mühendisliği alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Yurt dışında önde gelen kurumlarda doktora sonrası araştırma tecrübesi olmak. Yurtiçinde veya yurtdışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında alanında en az bir yıl ders verme tecrübesi olmak. Akışkan kontrolü uygulamaları, enerji-verimli akıllı binalar ve optimizasyon tekniklerinin teknolojik uygulamaları üzerine yayınları olmak. Pekiştirmeli öğrenme, sistem tanımlama, model öngörülü kontrol ve optimizasyon alanlarında yüksek lisans/doktora seviyesinde ders verebilmek.
(f) Lisans ve yüksek lisans derecelerini fizik alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Doktorasını anadili İngilizce olan bir ülkede ve fizik alanında yapmış olmak. Yurtiçinde veya yurtdışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesi olmak. Yapay zekâ ve Kuantum Mekaniği alanlarıyla ilgili en az bir TÜBİTAK/Avrupa Birliği projesi yürütmüş/yürütüyor olmak.