Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17/06/2022
Son Başvuru Tarihi     : 01/07/2022

Başvuru İçin İstenilen Belgeler
*          Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
*          Nüfus cüzdanı fotokopisi
*          1 (bir) adet fotoğraf
*          Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
*          Özgeçmiş ve eserler listesi
*          Yabancı dil belgesi
*          Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
*          Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD/PR

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA
ÖÜ/2022-11
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Atom ve Molekül Fiziği
Profesör
1
1

Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. Yüksek-k dielektirikli yarıiletken malzeme özellikleri üzerinde Silikon PIN diyotlar, MOS Kapasitörler, RadFET’ler, sensörler ve dozimetreler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-12Fen-Edebiyat FakültesiFizikNükleer FizikProfesör11

Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. Standard ve egzotik hadronlarla ilgili nükleer madde ortamında çalışmalar yapmış
olmak.
ÖÜ/2022-13Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Geometri
Profesör
1
1

Doçentliğini Matematik bilim alanında almış olmak. Slant helisler, Lamarle formülü, parametrik yüzeyler ve Smarandache eğrileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-14


Fen-Edebiyat FakültesiMatematikGeometriDoçent21

Doçentliğini Matematik bilim alanında almış olmak. Spiral vektör alanları ve Darboux helisler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.ÖÜ/2022-15


Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiHidrobiyolojiDoçent21

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak. Ostrakodlar (Crustacea) ve Mikroalg biyoteknolojisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-16


Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiBotanikDoçent11

Doçentliğini Biyoloji bilim dalında almış olmak. Bitki moleküler filogenetiği ve filocoğrafyası ile sucul bitki ekolojisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-17Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Analitik Kimya
Doçent
2
1

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak. Mikrodalga sentez veya çok bileşenli reaksiyonlar yoluyla heterohalkalı bileşiklerin sentezi, fotofiziksel ve kemosensör özellikleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-18


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi


Sosyal Bilgiler EğitimiProfesör11

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi bilim alanında almış olmak. Tarih merakı ve fütürizm üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-19


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alım ilanı İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alım ilanı


Matematik EğitimiProfesör11

Doçentliğini Matematik Eğitimi bilim alanında almış olmak. Sayı duyusu ve beyin aktivasyon yapısı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.ÖÜ/2022-20


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkilerSiyasi TarihProfesör11

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Amerikan dış politikası üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.ÖÜ/2022-21


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TarihiProfesör11

Doçentliğini İktisadi Düşünce Tarihi alanında almış olmak. Kurumsal iktisat ve iktisadi kriz kuramları üzerine çalışmalar
yapmış olmak.


ÖÜ/2022-22

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İşletme


Muhasebe ve Finansman


Doçent


1


1

Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak. Davranışsal muhasebe ve denetim üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-23


İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMali İktisatDoçent11

Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Ulaştırma sektörüne yönelik ekonomik regülasyonlar ve ulaştırma sektörüne yönelik kamu yatırımlarının etkinliği
üzerine çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-24


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Kamu Yönetimi


Yönetim BilimleriDoçent11

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Yönetim düşüncesi tarihi ve kamu politikası üzerine çalışmalar
yapmış olmak.ÖÜ/2022-25Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji uzmanı olmak. Hiperoksi ile uyarılan beyin hasarı modelleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.ÖÜ/2022-26Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11

Çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı olmak ve bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. Ataksi telenjiektazi üzerine
çalışma yapmış olmak.


ÖÜ/2022-27


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Doçent


1


1

Çocuk Endokrin uzmanı olmak. Tip 1 diyabet ve MODY diyabet üzerine çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-28Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent11

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Uykuda solunum bozuklukları ve Psg kursu sertifikasına sahip olmuş olmak. Astım hastalarında serum omentin düzeyi üzerine
çalışma yapmış olmak.ÖÜ/2022-29Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent11

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Kas iskelet doku hücre kültürleri üzerinde ve kalça osteoartritinde görülen morfometrik değişiklikler üzerine
çalışma yapmış olmak.


ÖÜ/2022-30


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Ortopedi ve Travmatoloji


Doçent


1


1

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olma. Omuz artroskopisi, kalça artroskopisi ve ayak hastalıkları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.


ÖÜ/2022-31


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları


Doçent


1


1

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Rinofototerapi, ABR ve VEMP üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

ÖÜ/2022-32

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta uzmanlığını almış olmak.
Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak, ADAMTS, fekal elastaz, kopeptin, nöropeptit Y, antikarbamile protein antikoru ve tiyol disülfit dengesi ile ilgili ve analitik performans değerlendirme üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ/2022-33
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri
Mikrobiyoloji
Doçent
1
1

Tıp fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlığını almış olmak.
Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanında almış olmak ve rat modelinde melatoninin Candida sepsisi üzerindeki etkileri ile ilgili
çalışma yapmış olmak.


ÖÜ/2022-34


Mühendislik Fakültesi


Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik


Doçent


1


1

Doçentliğini Kimya Mühendisliği anabilim dalından almış olmak. Viskoelastik akış ve reolojisi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.


ÖÜ/2022-35


Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği


Elektronik


Doçent


2


1

Doçentliğini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Süperiletkenler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-36


Mühendislik Fakültesi


Çevre Mühendisliği


Çevre MühendisliğiDoçent21

Doçentliğini Çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Hava kirliliği ve kontrolü, çevresel epidemiyoloji ve toksikoloji
üzerine çalışmalar yapmış olmak.ÖÜ/2022-37İlahiyat Fakültesi


Temel İslam BilimleriTefsirProfesör11

Doçentliğini Tefsir alanında almış olmak. Tefsir tarihi, usûlü, İşârî tefsir, Kur'an ve beşeri bilimler ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.ÖÜ/2022-38


İlahiyat Fakültesi


Temel İslam BilimleriTefsirProfesör11

Doçentliğini Tefsir alanında almış olmak. Tefsir tarihi, usulü, Osmanlı dönemi tefsir tarihi, Kıraat-Tefsir ilişkisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2022-39İlahiyat Fakültesi


İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
Profesör
1
1

Doçentliğini İslam Tarihi alanında almış olmak. Siyer, ilk dönem İslam tarihi, gayri müslimlerle ilişkiler, Emeviler dönemi kurumlar tarihi, İslam tarihçiliği
üzerine çalışmalar yapmış olmak.


ÖÜ/2022-40


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri


Tefsir


Doçent


1


1

Doçentliğini Tefsir alanında almış olmak. Kur'an Tarihi, Ulumu'l- Kur'an ve Ahkamu'l-Kur'an
üzerine çalışmalar yapmış olmak.


ÖÜ/2022-41

Güzel Sanatlar Fakültesi


Müzik


Müzikoloji


Doçent


1


1

Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olmak. Müzik öğretimi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.ÖÜ/2022-42


Ziraat Fakültesi


Tohum Bilimi ve Teknolojisi


Tohum Bilimi ve TeknolojisiProfesör11

Doçentliğini Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında almış olmak. Tohumların depolanması ve mühendislik özellikleri üzerine
çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-43


Ziraat Fakültesi


Tohum Bilimi ve Teknolojisi


Tohum Bilimi ve TeknolojisiProfesör11

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Bitki doku kültürü, bitki sekonder metabolit üretim ve analizi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.


ÖÜ/2022-44


Ziraat Fakültesi


Bitki Koruma


Entomoloji


Profesör


1


1

Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Meyve zararlıları üzerine çalışmalar
yapmış olmak.ÖÜ/2022-45Ziraat FakültesiBitki KorumaEntomolojiDoçent11

Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Bitki paraziti nematodlar ve biyoçeşitlilik üzerine çalışmaları
olmak.


ÖÜ/2022-46


Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor


Beden Eğitimi ve Spor


Doçent


1


1

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Spor bilimleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ/2022-47


Yabancı Diller YüksekokuluMütercim ve Tercümanlık


İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Doçent
1
1

Doçentliğini Filoloji Temel Alanı, Çeviribilim bilim alanında almış olmak. Çevirmenlikte meslekleşme, çeviri/çevirmen edinci üzerine çalışmalar yapmış
olmak.