Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8/7. Maddesinin (ç) fıkrası gereğince aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına öğretim üyesi alınacaktır.

Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8/7. Maddesinin (ç) fıkrası gereğince aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına öğretim üyesi alınacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime;

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR
-Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.
-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)
-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAMI UNVANI TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam
Bilimleri
Arap Dili ve Belegatı Dr.Öğr.
Üyesi
1 1 Arap Dili ve Belagatı, Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercimlik-Tercümanlık bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak, YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir ARAPÇA yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak.