Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANIİlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

SINAV TAKVİMİ
 

Duyuru başlama tarihi 20 Haziran 2022 Sınav giriş tarih ve saati 19 Temmuz 2022 - 10:00
Son başvuru tarihi 04 Temmuz 2022 Sonuç açıklama tarihi 22 Temmuz 2022
Ön değerlendirme tarihi 07 Temmuz 2022 Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr

 

İLAN NO FAKÜLTE / BÖLÜM / ABD ADI KADRO UNVANI KD ALES
PUAN TÜRÜ
ADET ÖZEL ŞARTLAR
B22-02/01 Rektörlük – Ortak Dersler
(İş Sağlığı ve Güvenliği Dersini
vermek üzere )
Öğretim
Görevlisi (D)
5 SAY SÖZ EA 1 Mühendislik, Mimarlık, Orman veya Teknik Eğitim Fakültesi bölümleri ile Fizik, Biyoloji, Kimya bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
İş sağlığı ve güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İş sağlığı ve güvenliği alanında C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmak.
B22-02/02 Mühendislik ve Doğa Bil. Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Araştırma
Görevlisi
7 SAY 1 Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
B22-02/03 Mühendislik ve Doğa Bil.
İnşaat Mühendisliği
Geoteknik
Araştırma
Görevlisi
7 SAY 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Geoteknik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


İSTENEN BELGELER
 

1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr) adresinde mevcuttur 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf
3. YÖK formatlı özgeçmiş 4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi
5. ALES ve Yabancı Dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili) 6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)
7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli olacak) 8. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi ve transkripti (Araştırma Görevlisi için)
9. C sınıfı İş güvenliği uzmanı sertifikası (Öğretim Görevlisi için) 10. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim Görevlisi için)


BAŞVURU NOTLARI:
1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir.
ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başvurular Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire Başkanlığına; Araştırma Görevlisi kadroları için, ilana çıkılan kadroların bulunduğu Fakülteye yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
4- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
6- e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim zorundadır.
7- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.
9- Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
10- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.
İlan olunur.