Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz. İlan olunur.

SINAV TAKVİMİ
 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Duyuru başlama tarihi 19.09.2022 Sınav giriş tarih ve saati 11.10.2022 - 10.00
Son başvuru tarihi 03.10.2022 Sonuç açıklama tarihi 17.10.2022
Ön değerlendirme tarihi 06.10.2022 Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr

 

İLAN NO FAKÜLTE / BÖLÜM / ABD ADI KADRO UNVANI KD ALES PUAN
TÜRÜ
ADET ÖZEL ŞARTLAR
B22- 03/01 Rektörlük (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere) Öğretim Görevlisi (U) 5 SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.
Bu programların herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
B22- 03/02 Mühendislik ve Doğa Bil. Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Araştırma Görevlisi 6 SAY 1 Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
B22- 03/03 Yabancı diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (D) 5 SÖZ 2 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bu programların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 90 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.


İSTENEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (https://pdb.btu.edu.tr/index.php?sid=9523) adresinde mevcuttur
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf
3. YÖK formatlı özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi
5. ALES ve Yabancı Dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili)
6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)
7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli olacak)
8. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi için)
9. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim Görevlisi için)

BAŞVURU NOTLARI:
1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başvurular Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire Başkanlığına; Araştırma Görevlisi kadroları için, ilana çıkılan kadroların bulunduğu Fakülteye yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
4- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim zorundadır.
7- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.
9- Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
10- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.