“Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar 17. günün mesai saati bitiminde sona erer. İlan olunur. 

Gözden kaçırmayın

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK TARSUS ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar 17. günün mesai saati bitiminde sona erer. İlan olunur. 

İLAN NO FAKÜLTE BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVANI K/D ADET ÖZEL ŞARTLAR
A22-01/01 İnsan ve Toplum Bilimleri
İşletme Muhasebe ve Finans
Profesör 1 1 Lisans derecesini işletme, lisansüstü derecelerini muhasebe ve finansman, doçentliğini finans alanından almış olmak. Davranışsal finans ve finansal stres
konularında çalışmaları olmak.
A22-01/02 İnsan ve Toplum Bilimleri
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Lojistik
Profesör 1 1 Doktora derecesini ve doçentliğini üretim yönetimi alanından almış olmak. Kentsel lojistik, lojistik performansı, lojistik köy
konularında çalışmaları olmak.
A22-01/03 Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Doçent 3 1 Doçentliğini kimya mühendisliği alanından almış olmak. Nanotüp ve kauçuk konularında çalışmaları olmak.
A22-01/04 Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği alanından almış olmak. Kolloidal yarı iletken malzemeler ve hibrit güneş hücreleri konularında çalışmaları
olmak.
A22-01/05 Denizcilik
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh.
Gemi İnşaatı
Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği veya gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği alanından almış olmak. Bu
disiplinlerde çalışmaları olmak.
A22-01/06 Denizcilik
Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh.
Gemi Hidromekaniği
Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliğinden almış olmak. Doktora derecesini gemi ve deniz teknolojisi mühendisliğinden almış olmak. Yapı ve sıvı etkileşimi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliğine
sahip olmak.
A22-01/07 Orman
Orman Mühendisliği Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri
Profesör 1 1 Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecelerini orman mühendisliği alanından almış olmak. Orman yolları, orman transportu ve uzaktan algılama
konularında çalışmaları bulunmak.
A22-01/08 Mimarlık ve Tasarım Mimarlık
Mimarlık Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Lisans derecesini mimarlık alanından almış olmak. Doktora derecesini mimarlık tarihi alanından almış olmak. Erken cumhuriyet dönemine ilişkin konularda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.

İSTENEN BELGELER
1. Özgeçmiş                                                                     
2. Onaylı diploma fotokopileri
3.  Bir adet fotoğraf                                                           
4. Yayın listesi
5.  Yabancı dil belgesi                                                     
 6. Akademik Değerlendirme Formu
7. Doçentlik belgesi (Profesör ve doçent adaylarından)   
8. Akademik Değerlendirme Beyan Formu
9. Hizmet Belgesi (Daha önce kamu kurumunda çalışmış veya halen çalışıyorsa
10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
11.Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) 12.İkamet belgesi
13.Sağlık raporu (açıktan veya yeniden atananlar için) 14. Adli Sicil Belgesi (açıktan veya yeniden atananlar için)
15.Mal bildirimi (açıktan veya yeniden atananlar için)
16.Başvuru formuna eklenecek yukarıdaki belgelerden 1-9 arasındaki belgeler; 10-15 arasındaki belgeler sıkıştırılmış ayrı ayrı birer klasör şeklinde 1 adet CD/DVD içerisinde ayrıca basılı şekilde teslim edilecektir.
17. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (2) iki adet CD/DVD sıkıştırılmış olarak kaydedilip teslim edilecektir. 
GENEL ŞARTLAR:
▪ Profesör ve doçent kadrosu başvuruları için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen nitelikteki belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
▪ Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz edeceklerdir. E-devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması şarttır
▪ Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.
NOTLAR:
1- Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir.
2- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.