Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Doçent kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.
Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

*İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
*Doçent kadrosuna profesörler başvuramazlar.
*Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
* Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (20.06.2022-04.07.2022) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

DUYURULUR
 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
SAYISI BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVANI DRC. SAYISI NİTELİK
1 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı alanında "Doçent" unvanı almış olmak, Sebze yetiştiriciliğinde genetik kaynaklar, biyoteknoloji, ıslah ve tohumculuk konularında çalışmalar yapıyor olmak.
2 Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı alanında "Doçent" unvanı almış olmak, Sebze yetiştiriciliği ve doku kültürü ile mantar yetiştiriciliği konularında çalışmalar yapıyor olmak.
3 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Bilim alanında almış olmak, Baraj yıkılması akımının modellenmesi konusunda çalışmaları bulunmak.
4 Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Profesör 1 1 "Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği" bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
5 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1 Süperiletkenlik, Manyetokalorik ve Spintronik konularında çalışmaları olmak.
6 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Felsefe Grubu Eğitimi Profesör 1 1 Sosyoloji alanında Doçentliğini almış olmak ve "Sosyal Hareketler Sosyolojisi" hakkında çalışmaları bulunmuş olmak.
7 Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi İşleme Teknolojisi Profesör 1 1 Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak, Su Ürünleri İşleme Mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
8 Su Ürünleri Temel Bilimleri İç Sular Biyolojisi Profesör 1 1 Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak, Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak, Balıkçılık ve Popülasyon Dinamiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 Deniz Biyolojisi Profesör 1 1 Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak, Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak, Alg Kültürü ve Algal Biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1 Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Yandal uzmanı olmak.
11 Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Karaciğer transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bütçe ve Mali Planlama Profesör 1 1 Maliye bilim dalında doçent unvanı almak, Bütçe ve Mali Planlamalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 Ekonometri İstatistik Profesör 1 1 Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent unvanı almış olmak ve istatistik alanında çalışmalar yapmış olmak.
14 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent olmak.
15 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Profesör 1 1
16 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Doçent 1 1 İç Mimarlık alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak, Doçentlik unvanını İç Mimarlık Bilim/Sanat alanında almış olmak.
17 Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 1 1 Doçent unvanını Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında almış olmak ve kent tarihi ve kentsel bellek alanlarında çalışmaları ve yayınları olmak.
18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.
19 Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.
20 Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 Tıbbi Patoloji Doçent unvanı almış olmak, Kemik Yumuşak Doku Patolojisi ve Nefropatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
21 Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Düşük kilolu bebeklerde kalp damar cerrahisi deneyimi olması.
22 Genel Cerrahi Doçent 1 1 Meme Onkoplastik cerrahi deneyimi olmak.
23 Genel Cerrahi Doçent 1 1 Karaciğer transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.
24 Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent unvanı almış olmak, Başvuru yapacak öğretim üyesinin en az 5 yıl süre ile lisans/yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olması.
25 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk
Nefroloji)
Doçent 1 1 Avrupa Çocuk Nefroloji Board sınavını geçmiş olmak ve Ulusal Çocuk Nefroloji Yeterlilik belgesine sahip olmak.
26 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Işık tedavisi, Özkıyım, Uyku Bozuklukları, ölçek uyarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
27 İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Toplum ve İletişim Doçent 1 1 Toplum ve İletişim alanında çalışmalar yapmış olmak.
28 Gazetecilik Basın Yayın Tekniği Doçent 1 1 Doçentliğini ilgili alandan almış olmak, medya ve habercilik alanında çalışmaları bulunmak.
29 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji Doçent 1 1 Akademik çalışmalarını Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında yapmış olmak.
30 Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji Doçent 1 1 Akademik çalışmalarını Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında yapmış olmak.
31 Prehistorya Doçent 1 1 Akademik çalışmalarını Prehistorik Dönemleri Kapsayan konularda yapmış olmak.
32 Fizik Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Doçentliğini Fizik Bilim alanında almış olmak, Manyetokalorik ve Süperiletkenlik konularında çalışmaları olmak.
33 Nükleer Fizik Doçent 1 1 Doçentliğini Fizik Bilim alanında almış olmak, Nükleer Reaksiyonlar ve Termolümünesans alanında çalışmalar yapmış olmak.
34 İstatistik İstatistik Teorisi Doçent 1 1
35 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Doktora ve Doçentlik derecesini Fen Eğitimi alanında almış olmak.
36 Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.
37 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Doçent 1 1 "Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği" bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
38 Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırma Doçent 1 1 Endüstri Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Tesis Yerleşimi ve Yapay Zeka alanlarında çalışmaları olmak.
39 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Doçent 1 1 Doçentlik unvanı ile Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarında almış olmak.
40 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1
41 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Doçent 1 1 Muhasebe Anabilim Dalında doçent unvanı almış ve Maliyet ile Yönetim Muhasebesi alanlarında akademik çalışmaları olmak.
42 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Doçent 1 1 Doçentliğini Siyaset Bilimi bilim alanından almış olmak; Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar, Kurumlara Güven ve Siyasal Partiler üzerine çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.
43 Ekonometri Yöneylem Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Ekonometri bilim alanında almış olmak ve sağlıkta verimlilik ölçüm yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
44 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Doçent 1 1
45 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 “Spor ve Toplumsal Cinsiyet” alanında araştırmaları bulunmak.
46 Karaisalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro Doçent 1 1 Harita Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak, Tıbbi CBS ve Ziraat CBS’si konularında çalışmaları bulunmak.
47 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Ziraat Fakültesi mezunu olmak, Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında "Doçent" unvanı almış olmak.
Profesör: 15
Doçent: 32