2022-2023 eğitim - öğretim yılında dağıtılacak ücretsiz ders kitapları ile 2021-2022 eğitim - öğretim yılı sonunda mezun olacak öğrencilere verilecek, diploma ve iş yeri açma belgesi teslim alınması ve okullara dağıtımına ilişkin resmi yazı ve ekleri

2022-2023 eğitim - öğretim yılında dağıtılacak ücretsiz ders kitapları ile 2021-2022 eğitim - öğretim yılı sonunda mezun olacak öğrencilere verilecek, diploma ve iş yeri açma belgesi teslim alınması ve okullara dağıtımına ilişkin resmi yazı ve ekleri aşağıdadır.

Aklımdaki Sorular'ın bu haftaki konuğu Aklımdaki Sorular'ın bu haftaki konuğu

Ücretsiz Ders Kitapları İle Diploma Ve İş Yeri Açma Belgesinin Teslim Alınması Ve Dağıtımına İlişkin Resmi Yazı

EK 1: Elektronik Ortamda Yayınlanacak Kitap Listesi

EK 2: Dağıtım Ödeneği Çizelgesi

MEB YAYINLARI ÖZEL SEKTÖR YAYINLARI 
1) Teknik Şartname 1) Teknik Şartname
2) İdari Şartname 2) İdari Şartname
3) Sözleşme Tasarısı 3) Sözleşme Tasarısı