Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim    Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliğinin    ilgili    maddeleri    uyarınca, Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama  Kriterlerini  sağlamış  olmak  koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Gözden kaçırmayın

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI ( 20 Mayıs - 3 Haziran) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI ( 20 Mayıs - 3 Haziran)

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim    Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliğinin    ilgili    maddeleri    uyarınca, Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama  Kriterlerini  sağlamış  olmak  koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/PROGRAM KADRO UNVANI ADET
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Farmakoloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 3
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1


Genel Şartlar:


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe,   YÖK   formatında   öz   geçmiş,   yayın   listesi,   diploma,   uzmanlık   belgesi   ve Doçentlik  belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus cüzdan  fotokopisi,  erkek  adaylar  için  askerlik  durum  belgesi  ve  8  adet  vesikalık  fotoğraf  ile yayınları  kapsayan  1  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  tüm  belgeleri  içeren  4  adet  PDF  formatında hazırlanmış  olan  CD  veya  taşınabilir  bellek  ile  birlikte  şahsen  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe,  YÖK  formatında  öz  geçmiş,  yayın  listesi,  yayınlar,  diploma  ve  uzmanlık belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus  cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya  ile  birlikte  şahsen  Tıp  Fakültesi  Dekanlığı  (Büyükdere  Cad.  No:  120/1  Esentepe-Şişli- İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.