Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.  

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/PROGRAM KADRO UNVANI ADET ARANAN KOŞULLAR
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 --
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 --
Fen Edebiyat Fakültesi
 
Psikoloji Bölümü -- Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini Psikoloji alanında yapmış olmak.
Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

 

Biruni Üniversitesi Akademik alım ilanı Biruni Üniversitesi Akademik alım ilanı

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, 
YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83(169 dahili), Fen Edebiyat Fakültesi için Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 (139 dahili)’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.