Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Antalya AKEV Üniversitesi 23 Akademik Personel alıyor Antalya AKEV Üniversitesi 23 Akademik Personel alıyor

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/ PROGRAM KADRO UNVANI ADET ARANAN
KOŞULLAR
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim
Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Çocuk Kardiyolojisi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1


Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.