Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak.
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)
2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)
4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi : 09.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 23.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.09.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 28.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2022
- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 23/09/2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Rektörlük / Meslek Yüksekokulu /Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro ALES ALES
Puan Türü
YDS Özel Koşullar
Rektörlük Yabancı Diller Birimi Öğr.Gör. 10 70 SÖZ 85 İngilizce Öğretmenliği,  İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan Kültürü  ve  Edebiyatı,  İngiliz  Dil  Bilimi,  İngilizce  Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak..
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - Biyoloji   Bölümü   lisans   mezunu   olmak   ve   Histoloji   ve Embriyoloji   alanında  tezli   yüksek  lisans  yapmış  olmak. Belgelendirmek koşulu ile Yükseköğretim Kurumlarında en az dört (4) yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - Mühendislik, Orman veya Teknik Eğitim Fakültesi Bölümleri ile Fizik, Biyoloji, Kimya,  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  veya  Acil Yardım   ve   Afet   Yönetimi   Bölümlerinin  birinden  lisans mezunu  olmak  ve  bu  alanların  birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak  ve  İş   Sağlığı   ve  Güvenliği   alanında  İş Güvenliği  Uzmanı  Sertifikasına(A,  B  veya  C  sınıfı)  sahip olmak.
İnşaat Teknolojisi Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - İnşaat  Mühendisliği  lisans  mezunu  olmak  ve  Yapı  veya Mekanik Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ağız ve Diş Sağlığı Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - Fakültelerin  Bilgisayar  Mühendisliği,  Bilgisayar  ve  Bilişim Mühendisliği,     Yazılım     Mühendisliği,     Elektronik     ve Haberleşme  Mühendisliği,  Matematik-Bilgisayar,  Bilgisayar Öğretmenliği,    Elektronik   ve    Haberleşme    Öğretmenliği Bölümlerinin  birinden lisans  mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Bilgisayar Teknolojisi Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - Bilgisayar  Mühendisliği,  Yazılım  Mühendisliği,  Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri  Mühendisliği,  Bilgisayar  ve Yazılım   Mühendisliği,   Bilgisayar   Bilimi   ve  Mühendisliği, Kontrol    ve    Bilgisayar    Mühendisliği,    Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar  Öğretmenliği,  Bilgisayar  Sistemleri Öğretmenliği,  Bilgisayar  ve  Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim  Teknolojileri  Öğretmenliği,  Bilişim  Sistemleri ve Teknolojileri,  Bilgisayar  Bilimleri,  Bilgisayar  Teknolojisi  ve Bilişim Sistemleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Mekatronik Öğr.Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü - Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler     Mühendisliği,     Elektronik     ve     Haberleşme Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik  Mühendisliği,   Kontrol   ve Otomasyon   Mühendisliği,   Elektrik   Mühendisliği,   Makine Mühendisliği,   Otomotiv   Mühendisliği,   Makine   ve   İmalat Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği veya   Elektrik   Öğretmenliği   bölümlerinin   birinden   lisans mezunu  olmak,  aynı  alanlardan birinde  tezli  yüksek  lisans yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik (İngilizce) Ar. Gör. 1 70 Herhangi bir puan türü 85 Grafik  veya  Grafik  Tasarım  /  Tasarımı,  Görsel  İletişim Tasarımı alanlarının birinde lisans mezunu olup, Grafik veya Grafik   Tasarım   /   Tasarımı,   Görsel   İletişim   Tasarımı alanlarının   birinde  yüksek   lisans   veya  sanatta  yeterlik/doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Ar. Gör. 1 70 SAY 50 Hemşirelik   Bölümü   lisans   mezunu   olmak.   Hemşirelik alanlarında tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak.

Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 23.09.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 23.09.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 23.09.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/ source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atamayonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 23.09.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü- Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /Hukuk Fakültesi - Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

 

Fakülte Bölüm / Program Kadro Sayısı Alanı Unvan
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında  doçent  unvanını  almış olmak. Prof. Dr.
1 Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında  doçent  unvanını  almış olmak. Doç. Dr.
2 Bilgisayar   Mühendisliği,   Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım   Mühendisliği, Matematik    Mühendisliği,    Yönetim    Bilişim    Sistemleri,    Bilgisayar Teknolojisi,  Bilişim  Uygulamaları,  Bilişim  Sistemleri  veya  Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında  doçent  unvanını  almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Prof. Dr.
1 Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında  doçent  unvanını  almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Doç. Dr.
1 Bilgisayar   Mühendisliği,   Bilgisayar   Bilimleri,   Yazılım   Mühendisliği, Matematik    Mühendisliği,    Yönetim    Bilişim    Sistemleri,    Bilgisayar Teknolojisi,  Bilişim  Uygulamaları,  Bilişim  Sistemleri  veya  Enformatik Ana  Bilim  Dallarından  birinde  doktora  yapmış  olmak.  İngilizce  ders verme yeterliğine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
2 Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Mühendislik  Yönetimi  Ana  Bilim  Dallarından  birinde  doktora  yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. Prof. Dr.
1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. Doç. Dr.
Psikoloji (İngilizce) 1 İlgili   alanda  doçent   unvanını   almış   olmak.   İngilizce   ders   verme yeterliğine sahip olmak. Prof. Dr.
1 İlgili   alanda  doçent   unvanını   almış   olmak.   İngilizce   ders   verme yeterliğine sahip olmak. Doç. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  alanlarının birinde doçent unvanını almış olmak. Prof. Dr.
1 İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  alanlarının birinde doçent unvanını almış olmak. Doç. Dr.
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Endüstriyel Tasarım 1 İç    Mimarlık,    Endüstriyel    Tasarım,    Endüstri    Ürünleri    Tasarımı alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 1 Hemşirelik  Ana  Bilim  Dalı,  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı veya İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dallarından birinden doktora mezunu olmak. Dr. Öğr. Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 1 Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Doç. Dr.
1 Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Doç. Dr.
İktisat (İngilizce) 1 Ekonometri    alanında    doktora    yapmış    olmak,    Yükseköğretim Kurumlarında lisans  düzeyinde  ders  verme  deneyimine sahip  olmak. İngilizce Ders verme yeterliğine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Hukuk
Fakültesi
Kamu
Hukuku
1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi