“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

Gözden kaçırmayın

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi alım ilanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)
2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans - Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)
4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi : 13.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 27.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.05.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 01.06.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.06.2022 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 27.05.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Meslek Yüksekokulu / Yabancı Diller Birimi Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775
Ümraniye İSTANBUL
Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO ALES ALES PUAN
TÜRÜ
YDS ÖZEL KOŞULLAR
Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 70 Herhangi bir puan türü 85 Grafik, Grafik Tasarım / Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Rektörlük Yabancı Diller Birimi Öğretim Görevlisi 2 70 SÖZ 85 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim lisans mezunu olmak ve tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Öğretim Görevlisi 3 70 Herhangi bir puan türü -

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24.ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 27.05.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 27.05.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 27.05.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son

başvuru zamanı olan 27.05.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İSTANBUL
Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
Hukuk Fakültesi-Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
 

FAKÜLTE BÖLÜM / PROGRAM ÖĞRETİM ÜYESİ ALANI EK AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi, Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) 4 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi, Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
Yazılım Mühendisliği 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak. Prof. Dr.
1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak. Doç. Dr.
2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde
doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Prof. Dr.
1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Doç. Dr.
2 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde
doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 2 Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
Endüstri Mühendisliği 3 Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya
Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr.
Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1 Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. Prof. Dr.
Psikoloji 1 Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili
alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak.
Doç. Dr.
Psikoloji (İngilizce) 1 Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili
alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Prof. Dr.
Psikoloji (İngilizce) 1 Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine
sahip olmak.
Doç. Dr.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde doktora yapmış olmak. İngilizce Ders verme yeterliğine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi
1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde
doçent unvanını almış olmak.
Prof. Dr.
1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde
doçent unvanını almış olmak.
Doç. Dr.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik (İngilizce) 1 Grafik veya Grafik Tasarım / Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve Tasarım alanlarının birinde yüksek lisans ve doktora / sanatta yeterlik yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi
Meslek
Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup
İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanını almış olmak.
Doç. Dr.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 1 Ticaret hukuku alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr.
Üyesi
Özel Hukuk 1 Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr.
Üyesi