Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.
 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı
BİRİM/ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI UNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi (*) Doçent 1 İngiliz Dili Eğitimi ve Edebiyat alanında çalışmaları olmak.
Özel Yetenekliler Eğitimi Doçent 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Üstün yeteneklilik konusunda çalışmaları olmak.
Sınıf Eğitimi Doçent 1 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Sınıf içi öğrenci ilişkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak. Eğitimde Bulanık Mantık Tabanlı Mobil Programlama üzerine çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Doktor Öğretim Üyesi 1 Felsefe alanında doktora yapmış olmak. Toplum, siyaset ve teknoloji felsefesi konularında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Doçent 1 Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Geleneksel halıların korunması ve onarımı konularında çalışmaları olmak.
Moda Giyim Tasarımı Doçent 1 Tasarım alanında doçentliğini almış olmak. Moda ve sanat ilişkisi alanında çalışmaları olmak.
Tekstil Tasarımı Doçent 1 Tasarım alanında doçentliğini almış olmak. Dokuma kumaş tasarımı alanında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Psikiyatri Hemşireliği Profesör 1 Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği) alanında doçentliğini almış olmak. Psikiyatri Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçent 2 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak. Örgütsel davranış,farklılıklar ve yetkinlikler üzerine çalışmaları olmak.
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Finans alanında doçentliğini almış olmak. Finansal performans ve sürdürülebilir performans konularında çalışmaları olmak.
Ticaret Hukuku Doçent 1 Ticaret Hukuku ve Bilişim alanında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (*) Doçent 1 Uluslararası ilişkiler alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası ilişkiler teorileri, insan hakları ve uluslararası etik alanlarında çalışmaları olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*) Doktor Öğretim Üyesi 1 Yüksek lisans veya Doktorasını Üretim Yönetimi alanında yapmış olmak. İnovasyon, sürdürülebilir kalkınma ve akıllı üretim alanlarında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Çağdaş Mimarlık ve Mimarlıkta Temsiliyet üzerine çalışmaları olmak.
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak. Yüksek yapılar, yüksek yapı planlama ve tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Enerji Profesör 1 Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Isı transferi ve rüzgar enerjisi konularında çalışmaları olmak.
Bilgisayar Donanımı (*) Doçent 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Tıp uygulamaları için donanım geliştirme ile Nesnelerin İnterneti güvenliği alanlarında çalışmaları olmak.
Çevre Teknolojisi Doçent 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Atık yönetimi ve sediment kirliliği konularında çalışmaları olmak.
Genel Jeoloji Doçent 1 Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Genel Jeoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sismoloji Doçent 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Sismolojik verilerin analizi konusunda çalışmaları olmak.
Tekstil Bilimleri Doçent 1 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Doğal ve kimyasal lifler alanında çalışmaları olmak.
Telekomünikasyon (*) Doçent 1 Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Güvenli haberleşme alanında çalışmaları olmak.
Yapı Doçent 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Prefabrik betonarme yapılarla ilgili deneysel ve sayısal model çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Üroloji Profesör 1 Üroloji alanında doçentliğini almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Kardiyoloji) alanında doçentliğini almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) alanında doçentliğini almış olmak.
Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik alanında doçentliğini almış olmak. Girişimsel radyoloji alanında çalışmaları olmak.
Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak. Kornea hastalıkları alanında çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak. Deri Kanserleri konusunda çalışmaları olmak.
Spor Hekimliği Doçent 1 Spor Hekimliği uzmanı olmak. Egzersiz Fizyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir cerrahisi uzmanı olmak. Spinal Biyomekanik konusunda çalışmaları olmak.
Genel Cerrahi Doçent 2 Genel Cerrahi uzmanı olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Opera Profesör 1 Sahne Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Opera alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak. Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.


İlgililere Duyurulur.