Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı 7 sürekli işçi alacak Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı 7 sürekli işçi alacak


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru başlangıç tarihi : 18.08.2022
Son başvuru tarihi : 02.09.2022
Ön değerlendirme açıklama tarihi : 12.09.2022
Giriş sınavı tarihi : 15.09.2022
Sonuç açıklama tarihi : 20.09.2022
Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 'in 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe
Özgeçmiş
Öğrenim belgesi
Transkript
YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge 

 

BİRİM/ANABİLİM
DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM
UNVAN DERECE ADET NİTELİKLER
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Fotoğraf Öğr.Gör. (Ders
verecek)
6 1 Fotoğraf bölümü lisans mezunu olmak.İlgili alan veya sanat ve tasarım alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Öğr.Gör.
(Ugulamalı Birim)
3 1 Veteriner  Fakültesi  mezunu  olmak.  Hayvan  Besleme  ve
Beslenme   Hastalıkları   anabilim   dalında   doktora   yapmış olmak. Kanatlı hayvanlar üzerine çalışmaları olmak.
Veterinerlik Zootekni Öğr.Gör.
(Ugulamalı Birim)
3 1 Veteriner   Fakültesi   mezunu   olmak.Veterinerlik   Zootekni
anabilim  dalında  doktora  yapmış  olmak.  Kanatlı  hayvanlar üzerine çalışmaları olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Genel Müzikoloji Öğr.Gör. (Ders
verecek)
3 1 Müzikte  tezli  yüksek  lisans  yapmış  olmak.Yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarımsal İşletmecilik (*) Öğr.Gör.
(Ders verecek)
6 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.Tarım ve iklim
değişikliği alanında çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme deneyimine sahip olmak.
Harita ve Kadastro (*) Öğr.Gör. (Ders verecek 3 1 Harita Mühendisliği veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.İlgili alanda doktora yapmış olmak.Şehir planlama alanında çalışmaları
olmak.
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik
Öğr.Gör.
(Ders verecek)
6 1 Lisans  mezunu  olmak.Afet ve  Acil  Durum  Yönetimi  ile  ilgili
sertifikalara  sahip  olmak. Alanında  belgelendirmek  kaydıyla lisans eğitmi sonrası 2 yıl deneyime sahip olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Bilimleri Öğr.Gör. (Uygulamalı
Birim)
6 1 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.Deniz Bilimleri alanında doktora    yapmış    olmak.Denizel    omurgasız    hayvanların
taksonomisi ve ekolojisi konularında çalışmaları olmak.