Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak

Ege Üniversitesi RektörlüğündenAdayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvuracaklardır.

NOT:
1- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
3- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.
4- Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.
5- İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.
6- (*)Yabancı Dil ağırlıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
7- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

İLAN NO KADRO DERECE KADRO UNVAN KADRO ADEDİ KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAM İLAN AÇIKLAMASI
1 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Prostat kanseri ve robotik cerrahi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
2 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Üroonkoloji alanında ve robotik cerrahi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
3 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, plastik ve laparoskopik cerrahi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
4 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, nöroanestezi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
5 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, pediatrik anestezi ve yoğun bakım alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
6 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme cerrahisi ve meme kanseri aşı tedavileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
7 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Böbrek ve pankreas nakli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
8 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Kornea ve oküler onkoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
9 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Glokom ve uvea hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
10 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Endoskopik hipofiz tümörleri ve kranial vasküler cerrahi alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.
11 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Mikrocerrahi, nöroanatomi ve endoskopik cerrahi alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.
12 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Pelvik taban ve kolorektal cerrahi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
13 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı, ürojinekoloji ve perinatoloji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
14 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Artroskopi ve artroplasti konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
15 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Gastroenterolojisi) Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı, karaciğer nakli, bağırsak yetmezliği ve rehabilitasyonu alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
16 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Genetik Hastalıkları) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk genetik hastalıkları ve laboratuvarı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
17 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nefrolojisi) Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı, çocuk böbrek naklinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
18 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nefrolojisi) Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı, çocuk böbrek naklinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
19 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi) Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı, hareket bozuklukları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
20 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Neonatoloji) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, neonatal simülasyon ve kalp defektleri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
21 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı uzmanı, çevre sağlığı alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
22 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı uzmanı, bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
23 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Endokrinoloji ve Metabolizma) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı, tiroid hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
24 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Endekroniloji ve Metabolizma) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı, lipodistrofi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
25 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dahiliye alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
26 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji) Hematoloji yan dal uzmanı, erişkin talasemi hastaları ve kök hücre nakli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
27 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Tıbbi Onkoloji) Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı, meme kanseri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
28 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Toraks ve gastrointestinal sistem tümörlerinde deneyimi ve çalışmaları olmak.
29 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Baş-boyun ve toraks radyolojisi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
30 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel radyoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
31 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi mezunu, plastinasyon ve cerrahi anatomi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
32 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Parazitoloji bilim alanında doktora veya ihtisas yapmış olmak.
33 1 PROFESÖR 2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.
34 1 DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyota konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
35 1 PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Tıp Eğitimi doçenti olmak.
36 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçent olmak. Gömülü yirmi yaş diş operasyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
37 1 DOÇENT 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora eğitimini ve doçentliğini almış olmak. Lokal anestezi konusunda çalışmaları olmak.
38 1 DOÇENT 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora eğitimini ve doçentliğini almış olmak. Gömülü yirmi yaş diş operasyonları ile ilgili çalışmaları olmak.
39 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında doçent olmak. Ağız kanserinin erken tanısına yönelik çalışmaları olmak.
40 1 PROFESÖR 2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında doçent olmak. Otoimmün hastalıklar konusunda çalışmaları olmak.
41 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti Anabilim Dalı Endodonti alanında doçent olmak. Endodontik resiprokal sistemler hakkında çalışmaları olmak.
42 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti alanında doçent olmak. Braketlerin bağlanma / kopma dirençleri ile ilgili çalışmaları olmak.
43 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Pedodonti Anabilim Dalı Pedodonti alanında doçent olmak. Dental erozyon ve koruyucu diş hekimliği alanlarında çalışmaları olmak.
44 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Periodontoloji alanında doçent olmak. Kısa implant uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.
45 1 PROFESÖR 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Periodontoloji dalında doçent olmak. İmplant çevresi dokuların hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
46 1 DOÇENT 1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Protetik Diş Tedavisi alanında doktora eğitimini ve doçentliğini almış olmak. Geriatri alanında çalışmaları olmak.
47 1 PROFESÖR 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent olmak. Dron ağları konularında çalışmaları olmak.
48 1 PROFESÖR 1 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Anabilim Dalı Telekomünikasyon Anabilim Dalında doçent olmak. Kablosuz iletişim ağlarda, LTE (Long Term Evolution-Uzun Dönem Evrimi) ve nesnelerin interneti (IoT) alanlarında çalışmaları olmak.
49 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Biyomühendislik Anabilim Dalı Tarımsal Biyoteknoloji alanında doçent olmak. Association, linkage ve consensus DNA haritaları konularında çalışmaları olmak.
50 1 PROFESÖR 1 Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Deri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Bilimleri alanında doçent olmak. Deri mühendisliği alanında temiz teknolojiye yönelik biyoproseslerinin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak
51 1 PROFESÖR 1 Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Deri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Bilimleri alanında doçent olmak. Deri mühendisliği alanında katı deri atıklarından mikrokapsül ve film üretimi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
52 1 PROFESÖR 1 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği alanında doçent olmak. Temel işlemler alanında çalışmaları olmak.
53 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Biyomühendislik alanında doçent olmak. Biyoinformatik ve biyoteknoloji alanlarında çalışmaları olmak.
54 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği alanında doçent olmak. Enzim üretimi ve biyoteknoloji alanlarında çalışmaları olmak.
55 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. Hidroloji alanında maksimum yağışların analizi, sediment taşınımı ve akarsu akımlarının frekans analizi konularında çalışmaları olmak.
56 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak. İnşaat Mühendisliği alanında iş güvenliği, tehlikeli kimyasallar ve risk analizi konularında çalışmaları olmak.
57 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği alanında doçent olmak. Aerojel yapılı malzemelerin sentezi arılığı ile bu malzemelerin su arıtımı uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
58 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği alanında doçent olmak. Fosil yakıtlardan termokimyasal yöntemlerle enerji ve kimyasal hammadde üretimine yönelik çalışmaları olmak.
59 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği alanında doçent olmak. Hidrotermal ve biyolojik yöntemler ile biyoyakıt ve biyokimyasal üretimi, enerji depolama malzemeleri üretimi konularında çalışmaları olmak.
60 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği alanında doçent olmak. Reaksiyon mühendisliği ve katalizör sentez karakterizasyonu konularında çalışmaları olmak.
61 1 PROFESÖR 1 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği alanında doçent olmak. Nanolifler, kurutma ve tekstil liflerinin kuruma davranışları konularında çalışmaları olmak.
62 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği alanında doçent olmak. Koruyucu tekstillerde kullanılan hibrit kumaşlar ve kesme dayanımı üzerine çalışmaları olmak.
63 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği alanında doçent olmak. Üç boyutlu örme kumaşlar, medikal koruyucu tekstiller ve kumaşların mekanik darbe dayanımı konularında çalışmaları olmak.
64 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği alanında doçent olmak. Tekstil işletmeciliği ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.
65 1 DOÇENT 1 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Tekstil Mühendisliği alanında doçent olmak. İpliklerde dinamik sürtünme özellikleri, Lif ve iplik mekaniği, PBT içerikli dokuma kumaşlar, denim kumaşlarda torbalanma üzerine çalışmaları olmak.
66 1 DOÇENT 1 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalında doçent olmak.
67 1 DOÇENT 2 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında doçent olmak. Bitki besleme ve toprak verimliliği konularında çalışmaları olmak.
68 1 DOÇENT 1 Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında doçent olmak. Toprak fiziği konusunda çalışmaları olmak.
69 1 PROFESÖR 1 Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doçent olmak. Biyoinformatik konusunda proje ve çalışmaları olmak.
70 1 PROFESÖR 1 Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme alanında doçent olmak. Hayvan barınakları ve kuluçka alanında çalışmaları olmak.
71 1 PROFESÖR 1 Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Bilim alanında doçent olmak. Kamusal dış mekanların tasarımı ve yeterliliğine yönelik çalışmaları olmak.
72 1 PROFESÖR 1 Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Bilim alanında doçent olmak. İklim değişikliğine uyum konularında çalışmaları olmak.
73 1 PROFESÖR 1 Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tarım Makineleri Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Bitki Koruma Makinaları konularında bilimsel çalışmaları olmak.
74 1 DOÇENT 1 Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tarım Makineleri Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Ekim Makinaları konularında bilimsel çalışmaları olmak.
75 1 PROFESÖR 1 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent olmak. Endüstri bitkilerinde in vitro teknikler konularında çalışmaları olmak.
76 1 DOÇENT 1 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent olmak. Yem bitkileri konularında çalışmaları olmak.