data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

İlksan İlçe Ve İl Temsilcilik Seçimlerine İlişkin Genel Duyuru
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Pandemi tedbirleri çerçevesinde, Bakanlık makamının 30.03.2021 tarihli ve E-41289672-819-23331116 sayılı olurları ile ertelenen “9. Dönem İlksan İlçe ve İl Temsilcisi”  seçimleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarihli ve E-89780865-153-8878 sayılı “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” Genelgesi ve Bakanlık makamının 07.06.2021 tarihli ve E-41289672-819-26056351 sayılı olurları doğrultusunda; “İlçe Temsilcisi” seçimlerinin, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, “İl Temsilcisi” seçimlerinin ise 25 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Bakanlık makamının yukarıda izah olunan olurları çerçevesinde 9 uncu Dönem İLKSAN İlçe Temsilciliği seçimleri, 19 Haziran 2021 tarihinde ve 09.00-17.00 saatleri arasında, İl Temsilciliği seçimleri ise 25 Eylül 2021 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerince belirlenip duyurulan seçim merkezlerinde yapılacaktır.

Seçimlere ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen uygulama esaslarına ilişkin açıklamalar ve ekleri aşağıda sunulmuştur.

Seçim süreçlerine ilişkin olarak her türlü soru ve önerileriniz için 444 1943 no.lu İLKSAN iletişim hattı aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze ulaşabileceğinizi belirtir, İlçe ve İl Temsilciliği seçimlerine aday olan tüm üyelerimize başarılar dileriz.

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi: (a) Bakanlık Makamının 30.03.2021 tarihli ve E-41289672-819-23331116 sayılı Oluru.

       (b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarihli ve E-89780865-153-8878 sayılı “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” Genelgesi.

       (c) Bakanlık Makamının 07.06.2021 tarihli ve E-41289672-819-26056351 sayılı Oluru.

       (ç) Genel Müdürlüğümüzün Seçim Uygulama Esaslarına İlişkin 08.02.2021 tarihli yazısı.

       (d) Genel Müdürlüğümüzün Seçim Uygulama Esaslarına İlişkin 29.03.2021 tarihli yazısı.

       (e) Bakanlık Personel Genel Müdürlüğümüzün 07.06.2021 tarihli ve E- 41289672-819-26112590 sayılı yazısı.

Bakanlık makamının ilgi (a) olurları ile ertelenen “9. Dönem İlksan İlçe ve İl Temsilcisi”  seçimlerinin, İçişleri Bakanlığın İlgi (b) genelgesi doğrultusunda; Bakanlık makamının ilgi (c) olurları ile “İlçe Temsilcisi” seçimlerinin, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, “İl Temsilcisi” seçimlerinin ise 25 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılması karara bağlanmış olup bu durum muvacehesinde;

  1. Sandık İlçe ve İl temsilci seçimlerinin, Genel Müdürlüğümüzün ilgi(ç) ve ilgi(d) yazıları içerik ve eklerinde izah olunan “Uygulama Esasları” kapsamında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (b) Genelgesinin 6 ncı maddesi (Toplantı / Etkinlikler İle Nikâhlar / Düğünler Ve Ziyaretler) birinci fıkrası son bendi; 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dâhil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması kaydıyla izin verilecektir.” Amir hükümlerine uygun koşullarda organize edilmesi,
  2. 9 uncu Dönem İLKSAN İlçe Temsilciliği seçimlerinin 19 Haziran 2021 tarihinde, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılması, seçimin yapılacağı tarih, yer ve saat bilgilerinin okullarda müdür, İl ve İlçe Müdürlüklerinde ise personelden sorumlu şube müdürü vasıtasıyla, tüm ilçe temsilci adaylarına ve üyelere duyurulması,
  3. 9 uncu Dönem İLKSAN İl Temsilciliği seçimlerinin 25 Eylül 2021 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılması, seçimin yapılacağı tarih, yer ve saat bilgilerinin en az 7 gün öncesinden okullarda müdür, İl ve İlçe Müdürlüklerinde ise personelden sorumlu şube müdürü vasıtasıyla İlçe temsilcilerinin tamamına imza karşılığı duyurulması,
  4. Seçimlere katılacak İlçe temsilci aday listelerinin, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğümüzün ilgi (e) yazıları çerçevesinde, İl Değerlendirme Kurullarınca evvelce belirlenip ilan olunarak kesinleşen aday listeleri esas alınarak düzenlenmesi,
  5. İLKSAN Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı madde hükümleri gereğince, İlçe Temsilci seçimleri için her İlçe merkezinde bir “İlçe Seçim Kurulu Divanı”, İl Temsilci seçimleri için ise her İl merkezinde bir “İl Seçim Kurulu Divanı” nın teşkil olunması,
  6. İl ve İlçe Merkezlerinde teşkil olunacak ve seçim günü görev yapacak olan “Seçim Kurulu Divanı” üyelerine (Başkan, Kâtip ve 2 üye),  Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, Bütçe Kanunun “H” cetvelinin “I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler” başlığı altında yer alan B bölümünün B-d maddesinde yer alan gündelik tutar kadar Genel Müdürlüğümüzce harcırah ödeneceği,
  7. Seçimlerin yapılacağı tarih itibariyle ücretli veya ücretsiz izinde olanlar ile açıkta bulunanların oylarını kullanabilecekleri,
  8. Üyelerin oylarını, memuriyetlerine ilişkin asli kadrolarının bulunduğu ilçe merkezinde kullanmaları gerektiği,
  9. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının geçerlilik şartının, İlçe Seçim Kurulu Divanı tarafından seçim sabahında zarfı ile birlikte mühürlenen oyların, sandık başında seçmen üyelere teslim edilmesi olduğu, 
  10. İlçe temsilcisi seçim sonuçlarının en geç 1 Temmuz 2021, İl temsilcisi seçim sonuçlarının ise en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar Bakanlığımıza ve İLKSAN Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

Gerekmekte olup bahse konu sandık organları seçimlerinin yasa ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, evvelce gönderilen uygulama esasları doğrultusunda herhangi bir gecikmeye ve aksamaya sebebiyet verilmeden ifa olunması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

   

Ek-1: Personel Genel Müdürlüğünün İlgi (e)’de Kayıtlı Yazı Örneği için tıklayınız.

Ek-2: İlçe Temsilcileri Seçim Toplantı Tutanağı Örneği için tıklayınız.

Ek-3: İlçe Temsilcileri Oy Sayım Tutanağı Örneği için tıklayınız.

Ek-4: İlçe/İl Temsilci Seçim Formları Örneği için tıklayınız.

Ek-5: Harcırah Formu Örneği için tıklayınız.

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol