data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

İşte Güncellenen 2021 Kalfalık/Ustalık Sınav Takvimi
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında M.E.B. Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge ve ilgi (2021 Yılı Kalfalık/Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi doğrultusunda yapılmakta olan Kalfalık/Ustalık sınavlarının takviminde de değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda güncellenen 2021 Yılı Kalfalık/Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi yazımız ekinde sunulmuştur.

2021 yılı Haziran sınav döneminden itibaren yapılacak olan Kalfalık/Ustalık sınavları ile ilgili iş ve işlemlerin ekteki takvimde belirtilen tarihlerde gerekmektedir.

KALFALIK/USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2021 HAZİRAN SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

S. No

Yapılacak İşlemler

Tarih

Açıklamalar

1

Sınavlı ve Sınavsız Kalfalık/Ustalık başvurularının alınması

1-29 Nisan 2021

Başvuru anında adayın ön kaydı e-Mesem sistemine yapılacaktır.

Web kamera ile adayın fotoğrafı çekilecek veya adayın son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı taranarak sisteme yüklenecektir. (e-Mesem sisteminde fotoğrafı olmayan aday sınava alınmayacağından fotoğraf yükleme işleminin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.)

2

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adayların başvurularının alınması

1-29 Nisan 2021

Sınava girmek için dilekçe ile başvuru yapan adayların kayıtları aktif edilmeden arşiv kısmından kontrol edilecek ve fotoğrafı eksik olan adayların fotoğrafları sisteme yüklenecektir.

3

Başvuru evraklarının îl denklik komisyonuna teslim edilmesi

17 Mayıs 2021

Ek-1 veya Ek-4 başvuru formları ile birlikte değerlendirmeye alınan evraklar ve Ek-2 ve Ek-3 formları denklik komisyonuna teslim edilecektir.

4

îl denklik komisyonu toplantısı

17-18 Mayıs 2021

Başvuru evrakı, il denklik komisyon tarafından incelenerek onaylanacak ve başvuruyu alan okullara iade edilecektir.

5

“Kalfalık sınavına girmesi, başarılı olması halinde ustalık sınavlarına alınması” şeklinde Ek-3 denklik belgesi olup kalfalık sınavında başarılı olanların ustalık sınavına başvurularının alınması

17-21 Mayıs 2021

2021 Nisan sınav döneminde kalfalık belgesini almaya hak kazanan adayların müracaat etmeleri halinde,

Ustalık sınavına başvuruları alınacaktır.

2021 Nisan sınav dönemi belge basımı yapılıp “Belgeleri arşive gönder” işlemi yapıldıktan sonra e-Mesem sistemine kayıtları yapılacaktır.

6

Sınav döneminin eklenmesi

18 Mayıs 2021

e-Mesem sisteminde 2021 Haziran sınav dönemi otomatik olarak açılacaktır.

7

e-Mesem sisteminde;

Ön kayıtların asıl kayda dönüştürülmesi

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adaylardan başvuru yapanların kayıtlarının arşivden aktife alınması Nakil işlemlerinin yapılması

20-21 Mayıs 2021

Başvurusu kabul edilen adayların ön kayıtları asıl kayda dönüştürülecek, başvurusu kabul edilmeyen adayların ön kayıtları ise silinecektir.

Yeni kayıt yapılan adayların muaf olduğu sınav varsa “Ders Muafiyet” ekranından ilgili sınav, muaf olarak işaretlenecektir.

Tutuklu ve hükümlü adaylar için öğrenci bilgi ekranından “Kısıtlı Aday” seçeneği işaretlenecektir.

îş yeri veya ikametgâh değişikliğini belgelendirenlerin sınav nakilleri yapılacaktır.

8

Sınav açma işleminin yapılması

21 Mayıs 2021

Okul/kurumlar tarafından “Sınav Açma İşlemleri” ekranından 2021 Haziran dönemi sınav açma onayı verilerek sınava girecek olan adayların dersleri belirlenecektir.

Not: 7. maddedeki işlemler yapıldıktan sonra sınav açma işlemi gerçekleştirilecektir.

9

îl sınav komisyonu toplantısı

21 Mayıs 2021

Beceri sınavlarının, meslek dalı bazında hangi okul/kurumda yapılacağı planlanacaktır.

Not: Planlama, yıl bazında yapılmış ise her sınav döneminde tekrar yapılmasına gerek yoktur.

10

Sınav merkezi tanımlama işleminin yapılması

24 Mayıs 2021

îl sınav komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda; meslek dalı bazında sınav merkezi olarak belirlenen okul/kurumlara aday göndermek için e-Mesem sisteminde “Sınav Merkezi Tanımlama” işlemi en geç saat 14.00’ a kadar yapılacaktır.

Not: Sınav sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 24 Mayıs 2021 saat 14.00’ dan sonra “Ön kayıttan asıl kayda alma, arşivden aktife alma, nakil, ders muafiyeti, kısıtlı aday ve sınav merkezi tanımlama işlemleri” kesinlikle yapılmayacaktır.

11

Sınav açma işleminin                                           tekrar

yapılması

24 Mayıs 2021

Okul/Kurumlar tarafından “Sınav Açma îşlemleri” ekranından 2021 Haziran dönemi sınav açma işlemi, saat 14.00 ile 17.00 arasında tekrar yapılacaktır.

12

e-Sınava girecek adayların sınav ücretlerini yatırması

(Sürekli)

25-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yatırmaları önerilir.

Adaylar tarafından;

T.C. Ziraat Bankasına, Türkiye Vakıflar Bankasına, Türkiye Halk Bankasına ATM ya da internet bankacılığı yoluyla veya https://odeme.meb.gov.tr adresinden 85,00 (Seksenbeş) TL. Kalfalık/Ustalık e-Sınav ücreti yatırılacaktır.

13

e-Sınava girecek adayların sınav randevularının alınması

(Sürekli)

25-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınması önerilir.

e-Sınav için ücret yatıran adayların sınav randevusu, “e-Sınav Randevu İşlemleri” ekranından verilecektir.

Randevu tarihleri adayların sınav giriş belgelerine aktarılacak hem de toplu liste olarak alınabilecektir.

14

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavı için sınav programının yapılması

20-26 Mayıs 2021

e-Sınav tarihlerine dikkat edilerek, beceri sınavları ile okulda yapılacak teorik sınavlar için sınav programı hazırlanacak,

Sınav onayı alınacak,

Sınav tarihleri e-Mesem sistemine işlenecek ve ilan edilecektir.

15

e-Sınav giriş belgelerinin verilmesi

(Sürekli)

25-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında verilmesi önerilir.

e-Sınav giriş belgeleri “e-Sınav Giriş Belgesi Yazdırma” ekranından renkli olarak yazdırılacak, kaşe ve mühür basılarak imzalanacak ve adaylara teslim edilecektir.

Not: Fotoğrafı değişecek aday var ise e-Sınav Giriş Belgesini yazdırmadan önce adayın fotoğrafı güncellenecektir.

16

Kalfalık ve Ustalık e-Sınavlarının yapılması

Sürekli

Sistem tarafından en yakın sınav tarihi verilmektedir.

17

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınav giriş  belgelerinin                adaylara

dağıtılması

27-31 Mayıs 2021

18

Kalfalık ve Ustalık sınavlarının yapılması(Beceri                                 Sınavı/Teorik

Sınav)

1-27 Haziran 2021

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavları yapılacaktır.

19

e-Sınav sonuçlarının e-Mesem sistemine aktarılması

Sürekli

e-Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı günden sonraki gün saat 01.00 itibariyle otomatik olarak e-Mesem sistemine aktarılacaktır.

20

Sınav sonu onayının verilmesi

2-28 Haziran 2021

Teorik ve beceri sınavlarını tamamlayan okullar,

“Sınav Öğrenci İşlemleri” ekranından “Sınav Dönemine Ait Not Giriş İşlemleri Bitmiştir” onayını verip sınav sonuç listelerini kontrol edecek ve varsa hatalarını düzelteceklerdir.

21

Sınav sonuçlarının ilanı

2-28 Haziran 2021

22

Beceri sınav sonuçlarına itirazların kabulü ve değerlendirilmesi

9 Haziran 2021

5 Temmuz 2021

İtirazlar için dilekçe verme tarihi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günüdür.

23

Belge basım işlemlerinin yapılması ve arşive atma

10 Haziran 2021

7 Temmuz 2021

İşlem Basamakları:

“Belge Basım İşlemleri” ekranından,

1-  Oda başkanları bölümünden meslek dallarının karşılarına belgeyi imzalayacak olan oda başkanının ismi yazılarak kaydedilir.

2-  Belgeyi imzalayacak müdür yardımcısı seçilir.

3-   Belge almaya hak kazananların listesi alınarak kontrol edilir. (Belge no kısmı boş çıkar.) Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Belge defteri yazdırılır. (Sistem tarafından otomatik olarak belge no verilir.)

4-  Belge almaya hak kazananların listesi tekrar yazdırılır.

5-  Belge basımı ekranından belgeler yazdırılır.

6-    Yazdırma işlemi bittikten sonra “Belgeleri Arşive Gönder” butonuna basılarak belge alanlar arşive gönderilir.

7-   Belge alanlar arşive gönderildikten sonra sınavlara katılmayan veya başarısız olan adaylar, “Başarısız Adayları Arşive Gönder” butonuna basılarak arşive gönderilir.

24

2021 Haziran sınav döneminin kapatılması

7 Temmuz 2021

2021 Haziran sınav dönemi ile ilgili tüm işlemlerin (belge basımı dâhil) 7 Temmuz 2021 saat: 17.00’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

2021 AĞUSTOS SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

S. No

Yapılacak İşlemler

Tarih

Açıklamalar

1

Sınavlı ve Sınavsız Kalfalık/Ustalık başvurularının alınması

1-30 Haziran 2021

Başvuru anında adayın ön kaydı e-Mesem sistemine yapılacaktır.

Web kamera ile adayın fotoğrafı çekilecek veya adayın son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı taranarak sisteme yüklenecektir. (e-Mesem sisteminde fotoğrafı olmayan aday sınava alınmayacağından fotoğraf yükleme işleminin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.)

2

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adayların başvurularının alınması

1-30 Haziran 2021

Sınava girmek için dilekçe ile başvuru yapan adayların kayıtları aktif edilmeden arşiv kısmından kontrol edilecek ve fotoğrafı eksik olan adayların fotoğrafları sisteme yüklenecektir.

3

Başvuru evraklarının îl denklik komisyonuna teslim edilmesi

2 Temmuz 2021

Ek-1 veya Ek-4 başvuru formları ile birlikte değerlendirmeye alınan evraklar ve Ek-2 ve Ek-3 formları denklik komisyonuna teslim edilecektir.

4

îl denklik komisyonu toplantısı

5-7 Temmuz 2021

Başvuru evrakı, il denklik komisyon tarafından incelenerek onaylanacak ve başvuruyu alan okullara iade edilecektir.

5

“Kalfalık sınavına girmesi, başarılı olması halinde ustalık sınavlarına alınması” şeklinde Ek-3 denklik belgesi olup kalfalık sınavında başarılı olanların ustalık sınavına başvurularının alınması

11 Haziran 2021

9 Temmuz 2021

2021 Haziran sınav döneminde kalfalık belgesini almaya hak kazanan adayların müracaat etmeleri halinde,

Ustalık sınavına başvuruları alınacaktır.

2021 Haziran sınav dönemi belge basımı yapılıp “Belgeleri arşive gönder” işlemi yapıldıktan sonra e-Mesem sistemine kayıtları yapılacaktır.

6

Sınav döneminin eklenmesi

7 Temmuz 2021

e-Mesem sisteminde 2021 Ağustos sınav dönemi otomatik olarak açılacaktır.

7

e-Mesem sisteminde;

Ön kayıtların asıl kayda dönüştürülmesi

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adaylardan başvuru yapanların kayıtlarının arşivden aktife alınması Nakil işlemlerinin yapılması

8-9 Temmuz 2021

Başvurusu kabul edilen adayların ön kayıtları asıl kayda dönüştürülecek, başvurusu kabul edilmeyen adayların ön kayıtları ise silinecektir.

Yeni kayıt yapılan adayların muaf olduğu sınav varsa “Ders Muafiyet” ekranından ilgili sınav, muaf olarak işaretlenecektir.

Tutuklu ve hükümlü adaylar için öğrenci bilgi ekranından “Kısıtlı Aday” seçeneği işaretlenecektir.

îş yeri veya ikametgâh değişikliğini belgelendirenlerin sınav nakilleri yapılacaktır.

8

Sınav açma işleminin yapılması

9 Temmuz 2021

Okul/kurumlar tarafından “Sınav Açma İşlemleri” ekranından 2021 Ağustos dönemi sınav açma onayı verilerek sınava girecek olan adayların dersleri belirlenecektir.

Not: 7. maddedeki işlemler yapıldıktan sonra sınav açma işlemi gerçekleştirilecektir.

9

îl sınav komisyonu toplantısı

12 Temmuz 2021

Beceri sınavlarının, meslek dalı bazında hangi okul/kurumda yapılacağı planlanacaktır.

Not: Planlama, yıl bazında yapılmış ise her sınav döneminde tekrar yapılmasına gerek yoktur.

10

Sınav merkezi tanımlama işleminin yapılması

13 Temmuz 2021

îl sınav komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda; meslek dalı bazında sınav merkezi olarak belirlenen okul/kurumlara aday göndermek için e-Mesem sisteminde “Sınav Merkezi Tanımlama” işlemi en geç saat 14.00’ a kadar yapılacaktır.

Not: Sınav sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 13 Temmuz 2021 saat 14.00’ dan sonra “Ön kayıttan asıl kayda alma, arşivden aktife alma, nakil, ders muafiyeti, kısıtlı aday ve sınav merkezi tanımlama işlemleri” kesinlikle yapılmayacaktır.

11

Sınav açma işleminin                                           tekrar

yapılması

13 Temmuz 2021

Okul/Kurumlar tarafından “Sınav Açma îşlemleri” ekranından 2021 Ağustos dönemi sınav açma işlemi, saat 14.00 ile 17.00 arasında tekraryapılacaktır.

12

e-Sınava girecek adayların sınav ücretlerini yatırması

(Sürekli) 14-26 Temmuz 2021 tarihleri arasında yatırmaları önerilir.

Adaylar tarafından;

T.C. Ziraat Bankasına, Türkiye Vakıflar Bankasına, Türkiye Halk Bankasına ATM ya da internet bankacılığı yoluyla veya https://odeme.meb.gov.tr adresinden 85,00 (Seksenbeş) TL. Kalfalık/Ustalık e-Sınav ücreti yatırılacaktır.

13

e-Sınava girecek adayların sınav randevularının alınması

(Sürekli) 14-27 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınması önerilir.

e-Sınav için ücret yatıran adayların sınav randevusu, “e-Sınav Randevu İşlemleri” ekranından verilecektir.

Randevu tarihleri adayların sınav giriş belgelerine aktarılacak hem de toplu liste olarak alınabilecektir.

14

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavı için sınav programının yapılması

14-27 Temmuz

2021

e-Sınav tarihlerine dikkat edilerek, beceri sınavları ile okulda yapılacak teorik sınavlar için sınav programı hazırlanacak,

Sınav onayı alınacak,

Sınav tarihleri e-Mesem sistemine işlenecek ve ilan edilecektir.

15

e-Sınav giriş belgelerinin verilmesi

(Sürekli)

14-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında verilmesi önerilir.

e-Sınav giriş belgeleri “e-Sınav Giriş Belgesi Yazdırma” ekranından yazdırılacak, kaşe ve mühür basılarak imzalanacak ve adaylara teslim edilecektir.

Not: Fotoğrafı değişecek aday var ise e-Sınav Giriş Belgesini yazdırmadan önce adayın fotoğrafı güncellenecektir.

16

Kalfalık ve Ustalık e-Sınavlarının yapılması

Sürekli

Sistem tarafından en yakın sınav tarihi verilmektedir.

17

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınav giriş  belgelerinin                adaylara

dağıtılması

28-30 Temmuz

2021

18

Kalfalık ve Ustalık sınavlarının yapılması(Beceri                                 Sınavı/Teorik

Sınav)

1-22 Ağustos 2021

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavları yapılacaktır.

19

e-Sınav sonuçlarının e-Mesem sistemine aktarılması

Sürekli

e-Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı günden sonraki gün saat 01.00 itibariyle otomatik olarak e-Mesem sistemine aktarılacaktır.

20

Sınav sonu onayının verilmesi

2-23 Ağustos 2021

Teorik ve beceri sınavlarını tamamlayan okullar,

“Sınav Öğrenci İşlemleri” ekranından “Sınav Dönemine Ait Not Giriş İşlemleri Bitmiştir” onayını verip sınav sonuç listelerini kontrol edecek ve varsa hatalarını düzelteceklerdir.

21

Sınav sonuçlarının ilanı

2-23 Ağustos 2021

22

Beceri sınav sonuçlarına itirazların kabulü ve değerlendirilmesi

9-31 Ağustos 2021

İtirazlar için dilekçe verme tarihi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günüdür.

23

Belge basım işlemlerinin yapılması ve arşive atma

10 Ağustos 2021

2 Eylül 2021

İşlem Basamakları:

“Belge Basım İşlemleri” ekranından,

1-  Oda başkanları bölümünden meslek dallarının karşılarına belgeyi imzalayacak olan oda başkanının ismi yazılarak kaydedilir.

2-  Belgeyi imzalayacak müdür yardımcısı seçilir.

3-   Belge almaya hak kazananların listesi alınarak kontrol edilir. (Belge no kısmı boş çıkar.) Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Belge defteri yazdırılır. (Sistem tarafından otomatik olarak belge no verilir.)

4-  Belge almaya hak kazananların listesi tekrar yazdırılır.

5-  Belge basımı ekranından belgeler yazdırılır.

6-    Yazdırma işlemi bittikten sonra “Belgeleri Arşive Gönder” butonuna basılarak belge alanlar arşive gönderilir.

7-   Belge alanlar arşive gönderildikten sonra sınavlara katılmayan veya başarısız olan adaylar, “Başarısız Adayları Arşive Gönder” butonuna basılarak arşive gönderilir.

24

2021 Ağustos sınav döneminin kapatılması

2 Eylül 2021

2021 Ağustos sınav dönemi ile ilgili tüm işlemlerin (belge basımı dâhil) 2 Eylül 2021 saat: 17.00’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

2021 EKİM SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

S. No

Yapılacak İşlemler

Tarih

Açıklamalar

1

Sınavlı ve Sınavsız Kalfalık/Ustalık başvurularının alınması

2-31 Ağustos 2021

Başvuru anında adayın ön kaydı e-Mesem sistemine yapılacaktır.

Web kamera ile adayın fotoğrafı çekilecek veya adayın son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı taranarak sisteme yüklenecektir. (e-Mesem sisteminde fotoğrafı olmayan aday sınava alınmayacağından fotoğraf yükleme işleminin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.)

2

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adayların başvurularının alınması

2-31 Ağustos 2021

Sınava girmek için dilekçe ile başvuru yapan adayların kayıtları aktif edilmeden arşiv kısmından kontrol edilecek ve fotoğrafı eksik olan adayların fotoğrafları sisteme yüklenecektir.

3

Başvuru evraklarının îl denklik komisyonuna teslim edilmesi

2 Eylül 2021

Ek-1 veya Ek-4 başvuru formları ile birlikte değerlendirmeye alınan evraklar ve Ek-2 ve Ek-3 formları denklik komisyonuna teslim edilecektir.

4

îl denklik komisyonu toplantısı

6-8 Eylül 2021

Başvuru evrakı, il denklik komisyon tarafından incelenerek onaylanacak ve başvuruyu alan okullara iade edilecektir.

5

“Kalfalık sınavına girmesi, başarılı olması halinde ustalık sınavlarına alınması” şeklinde Ek-3 denklik belgesi olup kalfalık sınavında başarılı olanların ustalık sınavına başvurularının alınması

11 Ağustos 2021

10 Eylül 2021

2021 Ağustos sınav döneminde kalfalık belgesini almaya hak kazanan adayların müracaat etmeleri halinde, Ustalık sınavına başvuruları alınacaktır.

2021 Ağustos sınav dönemi belge basımı yapılıp “Belgeleri arşive gönder” işlemi yapıldıktan sonra e-Mesem sistemine kayıtları yapılacaktır.

6

Sınav döneminin eklenmesi

8 Eylül 2021

e-Mesem sisteminde 2021 Ekim sınav dönemi otomatik olarak açılacaktır.

7

e-Mesem sisteminde;

Ön kayıtların asıl kayda dönüştürülmesi

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adaylardan başvuru yapanların kayıtlarının arşivden aktife alınması Nakil işlemlerinin yapılması

9-10 Eylül 2021

Başvurusu kabul edilen adayların ön kayıtları asıl kayda dönüştürülecek, başvurusu kabul edilmeyen adayların ön kayıtları ise silinecektir.

Yeni kayıt yapılan adayların muaf olduğu sınav varsa “Ders Muafiyet” ekranından ilgili sınav, muaf olarak işaretlenecektir.

Tutuklu ve hükümlü adaylar için öğrenci bilgi ekranından “Kısıtlı Aday” seçeneği işaretlenecektir.

îş yeri veya ikametgâh değişikliğini belgelendirenlerin sınav nakilleri yapılacaktır.

8

Sınav açma işleminin yapılması

10 Eylül 2021

Okul/kurumlar tarafından “Sınav Açma İşlemleri” ekranından 2021 Ekim dönemi sınav açma onayı verilerek sınava girecek olan adayların dersleri belirlenecektir.

Not: 7. maddedeki işlemler yapıldıktan sonra sınav açma işlemi gerçekleştirilecektir.

9

îl sınav komisyonu toplantısı

13 Eylül 2021

Beceri sınavlarının, meslek dalı bazında hangi okul/kurumda yapılacağı planlanacaktır.

Not: Planlama, yıl bazında yapılmış ise her sınav döneminde tekrar yapılmasına gerek yoktur.

10

Sınav merkezi tanımlama işleminin yapılması

14 Eylül 2021

îl sınav komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda; meslek dalı bazında sınav merkezi olarak belirlenen okul/kurumlara aday göndermek için e-Mesem sisteminde “Sınav Merkezi Tanımlama” işlemi en geç saat 14.00’ a kadar yapılacaktır.

Not: Sınav sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 14 Eylül 2021 saat 14.00’ dan sonra “Ön kayıttan asıl kayda alma, arşivden aktife alma, nakil, ders muafiyeti, kısıtlı aday ve sınav merkezi tanımlama işlemleri” kesinlikle yapılmayacaktır.

11

Sınav açma işleminin                                           tekrar

yapılması

14 Eylül 2021

Okul/Kurumlar tarafından “Sınav Açma îşlemleri” ekranından 2021 Ekim dönemi sınav açma işlemi, saat 14.00 ile 17.00 arasında tekrar yapılacaktır.

12

e-Sınava girecek adayların sınav ücretlerini yatırması

(Sürekli)

15-21 Eylül 2021 tarihleri arasında yatırmaları önerilir.

Adaylar tarafından;

T.C. Ziraat Bankasına, Türkiye Vakıflar Bankasına, Türkiye Halk Bankasına ATM ya da internet bankacılığı yoluyla veya https://odeme.meb.gov.tr adresinden 85,00 (Seksenbeş) TL. Kalfalık/Ustalık e-Sınav ücreti yatırılacaktır.

13

e-Sınava girecek adayların sınav randevularının alınması

(Sürekli)

15-22 Eylül 2021 tarihleri arasında alınması önerilir.

e-Sınav için ücret yatıran adayların sınav randevusu, “e-Sınav Randevu İşlemleri” ekranından verilecektir.

Randevu tarihleri adayların sınav giriş belgelerine aktarılacak hem de toplu liste olarak alınabilecektir.

14

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavı için sınav programının yapılması

15-22 Eylül 2021

e-Sınav tarihlerine dikkat edilerek, beceri sınavları ile okulda yapılacak teorik sınavlar için sınav programı hazırlanacak,

Sınav onayı alınacak,

Sınav tarihleri e-Mesem sistemine işlenecek ve ilan edilecektir.

15

e-Sınav giriş belgelerinin verilmesi

(Sürekli)

15-30 Eylül 2021 tarihleri arasında verilmesi önerilir.

e-Sınav giriş belgeleri “e-Sınav Giriş Belgesi Yazdırma” ekranından yazdırılacak, kaşe ve mühür basılarak imzalanacak ve adaylara teslim edilecektir.

Not: Fotoğrafı değişecek aday var ise e-Sınav Giriş Belgesini yazdırmadan önce adayın fotoğrafı güncellenecektir.

16

Kalfalık ve Ustalık e-Sınavlarının yapılması

Sürekli

Sistem tarafından en yakın sınav tarihi verilmektedir.

17

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınav giriş  belgelerinin                adaylara

dağıtılması

27-30 Eylül 2021

18

Kalfalık ve Ustalık sınavlarının yapılması(Beceri                                 Sınavı/Teorik

Sınav)

1-24 Ekim 2021

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavları yapılacaktır.

19

e-Sınav sonuçlarının e-Mesem sistemine aktarılması

Sürekli

e-Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı günden sonraki gün saat 01.00 itibariyle otomatik olarak e-Mesem sistemine aktarılacaktır.

20

Sınav sonu onayının verilmesi

4-25 Ekim 2021

Teorik ve beceri sınavlarını tamamlayan okullar,

“Sınav Öğrenci İşlemleri” ekranından “Sınav Dönemine Ait Not Giriş İşlemleri Bitmiştir” onayını verip sınav sonuç listelerini kontrol edecek ve varsa hatalarını düzelteceklerdir.

21

Sınav sonuçlarının ilanı

4-25 Ekim 2021

22

Beceri sınav sonuçlarına itirazların kabulü ve değerlendirilmesi

11 Ekim 2021

1 Kasım 2021

İtirazlar için dilekçe verme tarihi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günüdür.

23

Belge basım işlemlerinin yapılması ve arşive atma

12 Ekim 2021

3 Kasım 2021

İşlem Basamakları:

“Belge Basım İşlemleri” ekranından,

1-  Oda başkanları bölümünden meslek dallarının karşılarına belgeyi imzalayacak olan oda başkanının ismi yazılarak kaydedilir.

2-  Belgeyi imzalayacak müdür yardımcısı seçilir.

3-   Belge almaya hak kazananların listesi alınarak kontrol edilir. (Belge no kısmı boş çıkar.) Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Belge defteri yazdırılır. (Sistem tarafından otomatik olarak belge no verilir.)

4-  Belge almaya hak kazananların listesi tekrar yazdırılır.

5-  Belge basımı ekranından belgeler yazdırılır.

6-    Yazdırma işlemi bittikten sonra “Belgeleri Arşive Gönder” butonuna basılarak belge alanlar arşive gönderilir.

7-   Belge alanlar arşive gönderildikten sonra sınavlara katılmayan veya başarısız olan adaylar, “Başarısız Adayları Arşive Gönder” butonuna basılarak arşive gönderilir.

24

2021 Ekim sınav döneminin kapatılması

3 Kasım 2021

2021 Ekim sınav dönemi ile ilgili tüm işlemlerin (belge basımı dâhil) 3 Kasım 2021 saat: 17.00’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

2021 ARALIK SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

S. No

Yapılacak İşlemler

Tarih

Açıklamalar

1

Sınavlı ve Sınavsız Kalfalık/Ustalık başvurularının alınması

1-28 Ekim 2021

Başvuru anında adayın ön kaydı e-Mesem sistemine yapılacaktır.

Web kamera ile adayın fotoğrafı çekilecek veya adayın son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı taranarak sisteme yüklenecektir. (e-Mesem sisteminde fotoğrafı olmayan aday sınava alınmayacağından fotoğraf yükleme işleminin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.)

2

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adayların başvurularının alınması

1-28 Ekim 2021

Sınava girmek için dilekçe ile başvuru yapan adayların kayıtları aktif edilmeden arşiv kısmından kontrol edilecek ve fotoğrafı eksik olan adayların fotoğrafları sisteme yüklenecektir.

3

Başvuru evraklarının îl denklik komisyonuna teslim edilmesi

2 Kasım 2021

Ek-1 veya Ek-4 başvuru formları ile birlikte değerlendirmeye alınan evraklar ve Ek-2 ve Ek-3 formları denklik komisyonuna teslim edilecektir.

4

îl denklik komisyonu toplantısı

3-5 Kasım 2021

Başvuru evrakı, il denklik komisyon tarafından incelenerek onaylanacak ve başvuruyu alan okullara iade edilecektir.

5

“Kalfalık sınavına girmesi, başarılı olması halinde ustalık sınavlarına alınması” şeklinde Ek-3 denklik belgesi olup kalfalık sınavında başarılı olanların ustalık sınavına başvurularının alınması

13 Ekim 2021

10 Kasım 2021

2021 Ekim sınav döneminde kalfalık belgesini almaya hak kazanan adayların müracaat etmeleri halinde,

Ustalık sınavına başvuruları alınacaktır.

2021 Ekim sınav dönemi belge basımı yapılıp “Belgeleri arşive gönder” işlemi yapıldıktan sonra e-Mesem sistemine kayıtları yapılacaktır.

6

Sınav döneminin eklenmesi

8 Kasım 2021

e-Mesem sisteminde 2021 Aralık sınav dönemi otomatik olarak açılacaktır.

7

e-Mesem sisteminde;

Ön kayıtların asıl kayda dönüştürülmesi

Önceki sınav dönemlerinde sınava girmeyen veya sınavlarda başarısız olan adaylardan başvuru yapanların kayıtlarının arşivden aktife alınması Nakil işlemlerinin yapılması

9-10 Kasım 2021

Başvurusu kabul edilen adayların ön kayıtları asıl kayda dönüştürülecek, başvurusu kabul edilmeyen adayların ön kayıtları ise silinecektir.

Yeni kayıt yapılan adayların muaf olduğu sınav varsa “Ders Muafiyet” ekranından ilgili sınav, muaf olarak işaretlenecektir.

Tutuklu ve hükümlü adaylar için öğrenci bilgi ekranından “Kısıtlı Aday” seçeneği işaretlenecektir.

îş yeri veya ikametgâh değişikliğini belgelendirenlerin sınav nakilleri yapılacaktır.

8

Sınav açma işleminin yapılması

10 Kasım 2021

Okul/kurumlar tarafından “Sınav Açma İşlemleri” ekranından 2021 Aralık dönemi sınav açma onayı verilerek sınava girecek olan adayların dersleri belirlenecektir.

Not: 7. maddedeki işlemler yapıldıktan sonra sınav açma işlemi gerçekleştirilecektir.

9

îl sınav komisyonu toplantısı

11 Kasım 2021

Beceri sınavlarının, meslek dalı bazında hangi okul/kurumda yapılacağı planlanacaktır.

Not: Planlama, yıl bazında yapılmış ise her sınav döneminde tekrar yapılmasına gerek yoktur.

10

Sınav merkezi tanımlama işleminin yapılması

12 Kasım 2021

îl sınav komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda; meslek dalı bazında sınav merkezi olarak belirlenen okul/kurumlara aday göndermek için e-Mesem sisteminde “Sınav Merkezi Tanımlama” işlemi en geç saat 14.00’ a kadar yapılacaktır.

Not: Sınav sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 12 Kasım 2021 saat 14.00’ dan sonra “Ön kayıttan asıl kayda alma, arşivden aktife alma, nakil, ders muafiyeti, kısıtlı aday ve sınav merkezi tanımlama işlemleri” kesinlikle yapılmayacaktır.

11

Sınav açma işleminin                                           tekrar

yapılması

12 Kasım 2021

Okul/Kurumlar tarafından “Sınav Açma îşlemleri” ekranından 2021 Aralık dönemi sınav açma işlemi, saat 14.00 ile 17.00 arasında tekraryapılacaktır.

12

e-Sınava girecek adayların sınav ücretlerini yatırması

(Sürekli) 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yatırmaları önerilir.

Adaylar tarafından;

T.C. Ziraat Bankasına, Türkiye Vakıflar Bankasına, Türkiye Halk Bankasına ATM ya da internet bankacılığı yoluyla veya https://odeme.meb.gov.tr adresinden 85,00 (Seksenbeş) TL. Kalfalık/Ustalık e-Sınav ücreti yatırılacaktır.

13

e-Sınava girecek adayların sınav randevularının alınması

(Sürekli) 15-22 Kasım 2021 tarihleri arasında alınması önerilir.

e-Sınav için ücret yatıran adayların sınav randevusu, “e-Sınav Randevu İşlemleri” ekranından verilecektir.

Randevu tarihleri adayların sınav giriş belgelerine aktarılacak hem de toplu liste olarak alınabilecektir.

14

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavı için sınav programının yapılması

15-22 Kasım 2021

e-Sınav tarihlerine dikkat edilerek, beceri sınavları ile okulda yapılacak teorik sınavlar için sınav programı hazırlanacak,

Sınav onayı alınacak,

Sınav tarihleri e-Mesem sistemine işlenecek ve ilan edilecektir.

15

e-Sınav giriş belgelerinin verilmesi

(Sürekli)

15-30 Kasım 2021 tarihleri arasında verilmesi önerilir.

e-Sınav giriş belgeleri “e-Sınav Giriş Belgesi Yazdırma” ekranından yazdırılacak, kaşe ve mühür basılarak imzalanacak ve adaylara teslim edilecektir.

Not: Fotoğrafı değişecek aday var ise e-Sınav Giriş Belgesini yazdırmadan önce adayın fotoğrafı güncellenecektir.

16

Kalfalık ve Ustalık e-Sınavlarının yapılması

Sürekli

Sistem tarafından en yakın sınav tarihi verilmektedir.

17

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınav giriş  belgelerinin                adaylara

dağıtılması

26-30 Kasım 2021

18

Kalfalık ve Ustalık sınavlarının yapılması(Beceri                                 Sınavı/Teorik

Sınav)

1-26 Aralık 2021

Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik sınavları yapılacaktır.

19

e-Sınav sonuçlarının e-Mesem sistemine aktarılması

Sürekli

e-Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı günden sonraki gün saat 01.00 itibariyle otomatik olarak e-Mesem sistemine aktarılacaktır.

20

Sınav sonu onayının verilmesi

2-27 Aralık 2021

Teorik ve beceri sınavlarını tamamlayan okullar,

“Sınav Öğrenci İşlemleri” ekranından “Sınav Dönemine Ait Not Giriş İşlemleri Bitmiştir” onayını verip sınav sonuç listelerini kontrol edecek ve varsa hatalarını düzelteceklerdir.

21

Sınav sonuçlarının ilanı

2-27 Aralık 2021

22

Beceri sınav sonuçlarına itirazların kabulü ve değerlendirilmesi

9 Aralık 2021

3 Ocak 2022

İtirazlar için dilekçe verme tarihi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günüdür.

23

Belge Basım İşlemlerinin Yapılması

10 Aralık 2021

5 Ocak 2022

İşlem Basamakları:

“Belge Basım İşlemleri” ekranından,

1-  Oda başkanları bölümünden meslek dallarının karşılarına belgeyi imzalayacak olan oda başkanının ismi yazılarak kaydedilir.

2-  Belgeyi imzalayacak müdür yardımcısı seçilir.

3-   Belge almaya hak kazananların listesi alınarak kontrol edilir. (Belge no kısmı boş çıkar.) Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Belge defteri yazdırılır. (Sistem tarafından otomatik olarak belge no verilir.)

4-  Belge almaya hak kazananların listesi tekrar yazdırılır.

5-  Belge basımı ekranından belgeler yazdırılır.

6-    Yazdırma işlemi bittikten sonra “Belgeleri Arşive Gönder” butonuna basılarak belge alanlar arşive gönderilir.

7-   Belge alanlar arşive gönderildikten sonra sınavlara katılmayan veya başarısız olan adaylar, “Başarısız Adayları Arşive Gönder” butonuna basılarak arşive gönderilir.

24

2021 Aralık sınav döneminin kapatılması

5 Ocak 2022

2021 Aralık sınav dönemi ile ilgili tüm işlemlerin (belge basımı dâhil) 5 Ocak 2022 saat: 17.00’a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol