MEB'den Uzaktan Mülakat Kararı

2021 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce; I.Dönem:18-22/05/2021 (19 Mayıs 2021 tarihi hariç), II.Dönem: 25-28/05/2021 ve III.Dönem:01-04/06/2021 tarihleri arasında 3 dönem halinde 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca 21-25/06/2021 tarihleri arasında karantina uygulaması nedeniyle, sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları ise çevrim içi olarak uygulanacaktır.

Bu kapsamda Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, yüz yüze sınav gerçekleştirilecek 17 İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılması gereken iş ve işlemler Ek-1 Uygulama Esasları'nda, çevrim içi sınav gerçekleştirilecek 64 İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılması gereken iş ve işlemler ise Ek-2 Uygulama Esasları'nda belirtilmiştir.


Ek-1 ve Ek-2 Uygulama Esasları'nda belirtilen iş ve işlemlerin tamamlanması ve eklerde yer alan formların doldurularak, 21/04/2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar elektronik posta adresine ([email protected]) ve DYS üzerinden Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

İŞTE 17 İL MERKEZİNDE YÜZ YÜZE, 64 İL MERKEZİNDE ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILACAK MÜLAKAT

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI KOMİSYON DEĞERLENDİRME FORMU

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV ADAY DEĞERLENDİRME FORMU

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ (SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI)

EK-1

YÜZ YÜZE SINAV YAPILACAK 17 İL MERKEZİ İÇİN UYGULAMA ESASLARI

SINAV ÖNCESİ

İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından;

 • 17 il merkezi için, sınav hizmetlerinden sorumlu 1 (bir) İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün, il yetkili kullanıcısı (bina sınav sorumlusu) olarak, 1 (bir) MEBBİS yöneticisi personelin de teknik destek ve donanım için yetkilendirilmesi,

Yüz yüze sınav yapılacak 17 il merkezinde il yetkili kullanıcısı tarafından;

 • Sözlü sınav yapılacak bina veya binaların belirlenmesi,
 • Sözlü sınav yapılacak bina belirlenirken ulaşım durumunun dikkate alınması,
 • Sözlü sınav yapılacak binalarda başka hizmet veriliyorsa, adayların diğer öğrenci veya kişilerle aynı ortamda bulunmamaları sağlanması,
 • Bina bilgilerinin, bina sınav komisyonunun (bina yöneticisi ve bina yönetici yardımcısı) ve sözlü sınav komisyonunda görev yapacak asil ve yedek üyelerin iliniz Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca Ankara ili için Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan (şube müdürü ve üstü kadroda görev yapan) personel arasından belirlenmesi ve Ek-3 forma işlenmesi (Not: Elektronik posta adresine (sozlesmeliogretm[email protected]) ve DYS üzerinden Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi),
 • Sınav bina bilgilerinin, sözlü sınav komisyonunda görev alacak asil ve yedek üyelerin, Sözleşmeli Öğretmen Modülü üzerinden sisteme kayıt edilerek, sistem üzerinden İl onayının verilmesi,
 • Sözlü sınavlarda her sınav merkezi için bilgisayar kullanım ve donanım becerisine sahip iki destek görevlisi, bir taşıyıcı, bir şoför ve her bina için bir hizmetli görevlendirilmesinin yapılması,
 • Ek-4’de yer alan belgelerin ihtiyaca göre çoğaltılması,

SINAV UYGULAMASI

Yüz yüze sınav yapılacak 17 il merkezinde il yetkili kullanıcısı tarafından;

- Aday listelerinin, her gün sabah ve öğle oturumlarının 2 (iki) saat öncesinde, adayların T.C. kimlik numaraları gizlenmiş olarak Sözleşmeli Öğretmen Modülünden alınarak adayların görebileceği en uygun yerde ilan edilmesi,

 • Mazeretini bildiren komisyon başkanı/üyenin yerine görev yapacak yedek komisyon başkanı/üyenin Sözleşmeli Öğretmen Modülüne eklenmesinin sağlanması (Not: Söz konusu değişiklik sadece ilgili üyenin görevli olduğu gün sabahı yapılabilecektir.),
 • Sözlü sınavda görev alan tüm personele “Personel Gizlilik Taahhütnamesinin” imzalatılması, Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi,
 • Adayların geçerli kimlik belgesi kontrolünün yapılmasının sağlanması (Not: Sınav giriş belgesi olmayan adaylara sınav merkezinden yardımcı olunması),
 • Adayların ve komisyon üyelerinin cep telefonu ve benzeri iletişim cihazları ile sınav salonuna girmemesinin sağlanması,
 • Adayların, aday listelerindeki sıraya göre komisyon odalarına yönlendirilmesinin sağlanması,
 • Sırası geçen aday o gün içerisinde mazeret belgesi aranmaksızın sınava alınması,
 • Bir sonraki gün gelen adaylar için geçerli mazeret belgesi eklenerek Genel Müdürlüğümüze resmi yazı yazılarak sınava kabul edilmesi,

Yüz yüze sınav yapılacak 17 il merkezinde komisyon görevlileri tarafından;

 • Adaya "Aday Yoklama Listesi"nin imzalatılması,
 • Adaya, Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve diğer alanlardaki soruları içeren zarflardan bir tanesini seçtirilmesi,
 • Adaya, zarfın üzerine ve çıkan soru kağıdının ön alt bölümüne Ad-Soyad, T.C. Kimlik numarasının yazdırılıp, imzalattırılması,
 • Adaya, Aday Soru Zarfı Seçim Tutanağının imzalatılması,
 • Sınava girmeyen aday için “Komisyon Değerlendirme Formu” üzerine adayın kişisel bilgilerinin ve komisyon üyelerinin Ad, Soyad bilgilerinin yazılması, imzaları atılması, forma iki çizgi çizilip, “GİRMEDİ” yazılarak teslim edilmesi,

(Not: Adayın verdiği cevaplar herhangi bir dokümana yazılmamalıdır.)

KOMİSYON TARAFINDAN, SINAV GÜVENLİK POŞETİNE KONULACAK EVRAKLAR;

 • Her adaya ait soru zarfı ve soru kağıdı (1 adet)
 • Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu (3 adet),
 • Komisyon Değerlendirme Formu (İcmal) (1 adet),
 • Aday Soru Zarfı Seçim Tutanağı (1 adet)

(Not: 6 adet evrak birlikte zımbalanacak)

 • Aday Yoklama Listesi
 • Aday Puan Listesi

SINAV SONRASI

Yüz yüze sınav yapılacak 17 il merkezinde il yetkili kullanıcısı tarafından;

 • Sınav salonunda kullanılmamış dahi olsa hiçbir evrak bırakılmamalıdır.
 • Komisyon Çalışma Çizelgesi, Görevli Takip Çizelgesi ve Personel Gizlilik Taahhütnamesinin ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğümüze 3 gün içinde gönderilmesi,

Ek-4

 • 1- ADAY DEĞERLENDİRME FORMU
 • 2- KOMİSYON DEĞERLENDİRME FORMU (İCMAL)
 • 3- KOMİSYON ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
 • 4- GÖREVLİ TAKİP ÇİZELGESİ
 • 5- PERSONEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ
 • 6- ADAY SORU ZARFI ŞEÇİM TUTANAĞI

EK-2

ÇEVİRİM İÇİ SINAV YAPILACAK 64 İL MERKEZİ İÇİN UYGULAMA ESASLARI

SINAV ÖNCESİ

İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından;

 • 64 il merkezi için, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince sınav hizmetlerinden sorumlu 1 (bir) İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün, il yetkili kullanıcısı (bina sınav sorumlusu) olarak, 1 (bir) MEBBİS yöneticisi personelin de teknik destek ve donanım için yetkilendirilmesi,
 • Çevrim içi sınav yapılacak 64 il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince en az 3 (üç) adet online sınav salonunun belirlenmesi,

Çevirim içi sınav yapılacak 64 il merkezinde il yetkili kullanıcısı tarafından;

 • Çevrim içi sınav yapılacak salonlarda bilgisayar ve online iletişim ağ sistemlerinin düzenlenmesi,
 • Sözlü sınav yapılacak bina belirlenirken ulaşım durumunun dikkate alınması,
 • Sözlü sınav yapılacak binalarda başka hizmet veriliyorsa, adayların diğer öğrenci veya kişilerle aynı ortamda bulunmamaları sağlanması,
 • Bina bilgilerinin, İl yetkili kullanıcısı ve MEBBİS yöneticisi personel bilgilerinin Ek-5 forma işlenmesi (Not: Elektronik posta adresine ([email protected]) ve DYS üzerinden Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi),

SINAV UYGULAMASI

Çevirim içi sınav yapılacak 64 il merkezinde il yetkili kullanıcısı tarafından;

 • Aday listelerinin, her gün sabah ve öğle oturumlarının 2 (iki) saat öncesinde, adayların T.C. kimlik numaraları gizlenmiş olarak Sözleşmeli Öğretmen Modülünden alınarak adayların görebileceği en uygun yerde ilan edilmesi,
 • Sözlü sınavda görev alan tüm personele “Personel Gizlilik Taahhütnamesinin” imzalatılması, Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi,
 • Adayların geçerli kimlik belgesi kontrolünün yapılmasının sağlanması (Not: Sınav giriş belgesi olmayan adaylara sınav merkezinden yardımcı olunması),
 • Adayların ve görevli personelin cep telefonu ve benzeri iletişim cihazları ile sınav salonuna girmemesinin sağlanması,
 • Adayların, aday listelerindeki sıraya göre sınav salonlarına yönlendirilmesinin sağlanması,
 • Sırası geçen aday o gün içerisinde mazeret belgesi aranmaksızın sınava alınması,
 • Bir sonraki gün gelen adaylar için geçerli mazeret belgesi eklenerek Genel Müdürlüğümüze resmi yazı yazılarak sınava kabul edilmesi,
 • Adaya "Aday Yoklama Listesi"nin imzalatılması,
 • Adaya, Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve diğer alanlardaki soruları içeren zarflardan bir tanesini seçtirilmesi,
 • Adaya, zarfın üzerine ve çıkan soru kağıdının ön alt bölümüne Ad-Soyad, T.C. Kimlik numarasının yazdırılıp, imzalattırılması,
 • Adaya, Aday Soru Zarfı Seçim Tutanağının imzalatılması,

SINAV SONRASI

Çevirim içi sınav yapılacak 64 il merkezinde il yetkili kullanıcısı tarafından;

 • Sınav salonunda kullanılmamış dahi olsa hiçbir evrak bırakılmamalıdır.
 • Sınav Güvenlik Poşetlerinin ilinizin bağlı olduğu, Yüz Yüze Sınav Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesinin sağlanması,
 • Görevli Takip Çizelgesi ve Personel Gizlilik Taahhütnamesinin ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

SINAV GÜVENLİK POŞETİNE KONULACAK EVRAKLAR;

 • Her adaya ait soru zarfı ve soru kağıdı (1 adet)
 • Aday Soru Zarfı Seçim Tutanağı (1 adet)
 • Aday Yoklama Listesi

Ek-6

 • GÖREVLİ TAKİP ÇİZELGESİ
 • PERSONEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ
 • ADAY SORU ZARFI SEÇİM TUTANAĞI

(Not: İhtiyaca göre çoğaltılması)

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol