Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin etkisi bütün sektörlerde ve hayatın her alanında hissedilmekle birlikte değişimin en çok etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Eğitimin farklı türlerinin ekonomik kalkınma üzerinde de farklı etkileri bulunmaktadır. Örneğin genel eğitim, kalkınmanın başlangıç evrelerinde bir altyapı oluştururken, sanayileşmeye başlayan toplumlarda meslekî ve teknik eğitim önem açısından değerlendirildiğinde daha önde yer almaktadır.


Bu bağlamda hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak meslekî ve teknik eğitim sistemlerinin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Türkiye hem dünyadaki hızlı değişimi hem de kendi değişimini eş zamanlı ve derinden yaşamaktadır. Bu durum elbette her ülke için söz konusudur; fakat Cumhuriyet tarihimize bakıldığında ana kırılma dönemlerinden birini yaşadığımız rahatlıkla söylenebilir. Kapasite geliştirme, yasal düzenlemeler, para yönetimi, demokratik açılımlar ve benzeri nedenlerleTürkiye’de yatırımlar hızlanmış, üretim çeşitlenmiştir. Ancak üretimin ortalama %3,5’i, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerden oluşmaktayken; imalat sanayindeki üretimin %40’ı düşük, geri kalanı ise ortanın altı ve üstü teknolojik düzeydedir. Teknoloji yoğun bir üretim olmadan 1970’lerden beri içinde olduğumuz orta gelir tuzağından çıkmak pek mümkün görünmemektedir. Çıkışın yolu ise, ekonomi ve eğitimde birbiriyle konuşan politikalar üretmek; bilim, teknoloji ve eğitimde toplumsal bir mutabakata dayalı gerçek bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmektir.


Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen meslekî ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak temel ödevimizdir.


2023 eğitim vizyonumuzla yenilenen millî eğitim politikamızla uyumlu olacak şekilde; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî eğitim sistemimizin beşeri, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve organizasyonunu daha da iyileştirmek istiyoruz.


Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Danışma Kurulu katkısıyla “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü” raporu hazırlanmıştır.
Hazırlanan Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü raporu kapsamında meslekî ve teknik eğitimin Türkiye’de tarihsel gelişimi ve halen uygulanan Türk Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Sistemi programlar ve meslekî alanlar düzleminde ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.


Dünyada meslekî eğitimde öncü ülkelerde uygulanan meslekî eğitim modelleri analiz edilmiş, OECD tarafından başarılı meslekî eğitim sistemleri ile ülkemizdeki meslekî eğitim uygulamalarının kesiştiği noktalar vurgulanmıştır. Meslekî eğitime yönelik olarak sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar tarafından hazırlanmış raporlar çerçevesinde analizler de yapılmış, meslekî eğitime ilişkin basından örnekler sunulmuştur. Meslekî ortaöğretim sistemimize ilişkin eğitim göstergelerinin yıllara göre değişimi incelenmiştir.


Son bölümde ülkemiz meslekî ve teknik eğitim sisteminin durum analizi, önceliklendirilmiş sorun alanları, geliştirmeye açık alanlara ilişkin tespitler yapılmış ve Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz eylemler açıklanmıştır. Yayınlanacak bu rapor, Türkiye’de meslekî ve teknik eğitime geniş bir perspektiften bakan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ilk yayın olma hüviyetindedir. Bakanlığımız bu raporla Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin ilk yayınını da gerçekleştirmiştir.

Bu raporun Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde meslekî ve teknik eğitimdeki gelişmeleri değerlendirerek, temel sorun alanlarına ışık tutmasını, konunun farklı unsurlarına ilişkin araştırmaları teşvik etmesini ve bu yolla çözüm geliştirme sürecinin önemli bir adımı olmasını diliyor, çalışmamızı yararlı bulacağınızı ümit ediyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Görünümü için tıklayınız.

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol