- AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin:- "Üniversitede öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırı olmaksızın yükseköğretimlerine devam hakkı getiren bir düzenleme yapıyoruz"

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, tüm muhataplarla her şeyi istişare ederek en iyisini bulmaya çalıştıklarını ve iyi bir teklif oluşturma çabası gösterdiklerini kaydetti.

Sigorta şirketlerince kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin hem kamu alacakları hem de menkul mal satışları açısından teminat olarak kabul edilebilmesinin önünü açtıklarını anlatan Yegin, tüketiciyi korumak, kayıt dışılığı azaltmak ve bazı özel usulsüzlük cezalarında caydırıcılığı artırmak amacıyla fatura ve fiş verilmemesi veya alınmamasına ilişkin cezalarda artışa gidildiğini bildirdi.

Yegin, KOBİ'lerin krediye erişim imkanını artıracak düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Banka promosyon ödemeleri piyasa gerçekleri çerçevesinde yeniden belirlenmelidir. Banka promosyon ödemeleri piyasa gerçekleri çerçevesinde yeniden belirlenmelidir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, ortakların şirkete kendilerinden yaptıkları nakdi sermaye aktarımı dolayısıyla uygulanan istisnai indirim hakkının yeniden değerlenmesine ilişkin sınırsız olan süreyi 5 hesap dönemiyle sınırlandıklarını kaydeden Yegin, otoyol geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine uygulanan para cezalarını daha kısa sürede ödemelerini teşvik eden bir düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Yegin, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, 2 defa yapılan ilana rağmen atama yapılamayan noterliğe, bulunduğu noterlikte üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından, isteklinin çıkmaması halinde bir alt sınıftan atama yapılarak atıl kalmış noterliklerin hizmete başlamasına imkan sağlanacağını belirtti.

AK Parti'li Yegin, üniversitelerde öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırı olmaksızın yükseköğretimlerine devam hakkı getiren bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Teklifte, 3600 ek gösterge konusundan en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükseltilmesine kadar halkın büyük çoğunluğunun beklediği konularda da düzenleme yapıldığını vurgulayan Yegin, "3600 ek gösterge konusunda gerekli adımları atıyoruz. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanımızı ve 2,5 milyon emekli memurumuzun tamamını kapsayan bir formül ile hiyerarşik dengeyi de mümkün olduğunca gözeterek, bazı istisnalar dışında, genel anlamda memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artış sağlayacak bir düzenlemeyi getiriyoruz." bilgisini verdi.

Yegin'in konuşmasının ardından, teklifin geneli üzerinde görüşmelere geçildi.