Son günlerde bazı medya organlarında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde ve Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesi'nde 2015 yılından bugüne kadar verilen denklik belgelerinin iptal edildiği ve diplomaların geçersiz kılındığı şeklinde haberler yer almıştır.

YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor

Bu haberler, gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi ve Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler arasındadır. Konuya ilişkin, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.02.2015 tarihli toplantısında “Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından İlahiyat alanında alınmış diplomaların denklik başvurularında; ilgililerin Türkiye'deki İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerindeki Temel İslam Bilimleri alanlarında yer alan tefsir, hadis, fıkıh, kelam (akaid veya mezhepler tarihi), Arap dili ve belagati derslerini veya içeriğinde bu konuları içeren muadil dersleri almış olmalarının yanı sıra Felsefe ve Din Bilimleri alanında verilen derslerin içeriğiyle ilişkili en az bir dersi almış olmaları şartı aranarak doğrudan denklik işlemlerinin yapılması; daha önce Temel İslam Bilimleri alanındakiler dışında birden fazla dersi tamamlamaları için lisans tamamlama programına yerleştirilen ilgililerin, talep etmeleri halinde, tamamlamalarına karar verilen ders sayılarında gerekli azaltmanın yapılması" kararı verilmiştir. İlahiyat alanına ilişkin herhangi yeni bir karar alınmamıştır ve bu karar halen yürürlüktedir. “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" hükümleri uyarınca denklik başvuruları Yükseköğretim Kurulu tarafından bireysel bazda incelenmekte olup; doğrudan denklik, ders tamamlama sonrası denklik ve ret şeklinde üç farklı karar mevcuttur.  Ders tamamlamaya örnek vermek gerekirse, İslam Hukuku veya İslam Tarihi bölümünden mezun Türkiye'de İlahiyat denkliği talebinde bulunanların dosyası münferiden incelenip, Tefsir dersi almadıysa mezunun tercih edeceği üç üniversitenin birinde bu dersi başarı ile tamamla şartı konulabilmektedir. Bu çerçevede, 2016-2022 arasında El-Ezher Üniversitesi mezunu toplam 299 kişiye doğrudan denklik, 43 kişiye ders tamamlama ve 15 kişiye ret kararı verilmiştir. 2022 yılında Suudi Arabistan'dan toplam 4 kişinin başvurusuna ders tamamlama kararı verilmiş, hiçbir ret kararı verilmemiştir.

Yükseköğretim Kurulu fakülte bazında mezunların belli kriterlerle mezun olmaları ve eşdeğerlilikleri gözeterek tüm mezuniyet alanlarında denklik işlemlerini hakkaniyet, kalite ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yapmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı