ODAP kapsamında uygulamaya geçirilecek olan Erken Uyarı Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalıştaylarımızdan ilki 20-21 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Çalıştay Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI’nın açılış konuşması ve sonrasında Teknik Destek Ekibi tarafından yapılan proje ve çalıştayın amacı ile proje kapsamındaki illerdeki devamsızlığın ve erken okul terkinin başlıca nedenlerine yönelik bilgilendirme ile başlatıldı.

Proje Teknik Destek Ekibi ve alanındaki uzmanlar tarafından erken okul terki kavramı, Avrupa Birliği’nin erken okul terkine genel bakışı ve Erken Uyarı Sistemi dâhil olmak üzere erken okul terkini azaltmak amaçlı uygulanan politika tedbirleri ile Türkiye’de erken uyarı sistemi geliştirilmesi süreci hakkında sunumlar yapıldı.

Çalıştayın ilerleyen bölümlerinde ise Erken Uyarı Sisteminin planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve raporlama araçları, Erken Uyarı Sistemi Okul Ekiplerinin görev ve sorumlulukları ile iş tanımları katılımcılar tarafından grup çalışmaları yoluyla değerlendirildi ve öneriler alındı.

2022 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri ve Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı 2022 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri ve Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı

Çalıştaya Millî Eğitim Bakanlığı personeli, akademisyenler, rehber öğretmenler, ilgili STK temsilcileri ve il millî eğitim müdürlüğü personeli katılım sağladılar.