MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü evde eğitim alan öğrencilere destek eğitimi verilebileceğini açıkladı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılan 13.01.2015 tarih ve 326471 sayılı yazıda "Zorunlu öğrenim çağında olup evde eğitim kararı alınan öğrencilere asgari % 20 oranında bedensel engeli olduğu engelli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve özel eğitim değerlendirme kurulunca da uygun görülmesi halinde bedensel engelliler destek eğitim programı önerilebilir." ifadelerine yer verildi.

Gözden kaçırmayın

Gençlerimiz Sadece 19 Mayıslarda Hatırlanmayı Değil, Sorunlarına Kalıcı Çözümler Üretilmesini Talep Ediyor! Gençlerimiz Sadece 19 Mayıslarda Hatırlanmayı Değil, Sorunlarına Kalıcı Çözümler Üretilmesini Talep Ediyor!