Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1.         İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2.         YÖK formatlı özgeçmiş
3.         Lisans ve lisansüstü diplomalar
4.         Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir)
5.         Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
6.         Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.
7.         ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
8.         YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
9.         Kimlik Kartı fotokopisi
10.       Bir adet vesikalık fotoğraf
11.       Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
12.       Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi   : 23.08.2022
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi   : 06.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.09.2022
Giriş Sınavı Tarihi      : 12.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi           : 14.09.2022
Sonuçların açıklanacağı web adresi     : www.fbu.edu.tr
(Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

İletişim Bilgileri          : Tel: 0216 910 1907
Başvuru Yeri  : insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI


AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Arş. Gör.

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

1

Arş. Gör.

Muhasebe ve/veya finans alanında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.


İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 23.08.2022 - 06.09.2022
İletişim Bilgileri          : insankaynaklari@fbu.edu.tr,
Tel: 0216 910 1907

AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI


AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah Gül Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı alım ilanı Abdullah Gül Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı alım ilanı

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora dercesine sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık veya Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dallarından birinde doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans eğitimi İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Doktora eğitimini İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mimarlık bölümlerden birinde tamamlamış olmak. Tasarım alanlarında akademik çalışmaları bulunmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Dr. Öğr. Üyesi

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak, Akdeniz Diyeti ve Mikrobiyata konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Dr. Öğr. Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, bu alanda çalışmaları ve ders verme tecrübesine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

Ekonomi alanında doktora derecesine sahip olmak, gayrimenkul ekonomisi, imalat sektörü ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

1

Prof. Dr.

Beden Eğitimi ve Spor alanında doçentliğini almış olmak, Fiziksel Uygunluk ve Kinantropometri alanlarında çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

1

Dr. Öğr. Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora derecesine sahip olmak, Hareket ve Antrenman alanlarında çalışmaları bulunmak.