Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi(ders verecek) alınacaktır. 

 

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN  TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Bilgisayar Donanımı Araştırma Görevlisi 1 5 SAY Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak; Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
Bilgisayar Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 5 SAY
Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 1 5 SAY
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO
ÜNVANI
ADEDİ DERECESİ ALES PUAN
TÜRÜ
BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi 1 6 EA Hukuk Fakültesi Dekanlığı Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Araştırma Görevlisi 1 7 EA
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Araştırma Görevlisi 1 6 EA Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 6 SÖZ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında tezli yüksek lisans programı mezunu olmak; Yükseköğretim Kurumlarında en az iki yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ DERECESİ ALES PUAN TÜRÜ BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı (İ.Ö.) Öğretim Görevlisi (Ders verecek) 1 6 SAY/EA Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak; Denizcilik ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans programı mezunu olmak;
Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ve DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

SINAV TAKVİMİ
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 
11.10.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 12.10.2022
Sınav Sonucunun Açıklanacağı Tarih : 14.10.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe
Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
Lisans/tezli yüksek lisans/doktora diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)
Lisans not transkripti
Öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadroları için)
Lisans not transkripti
Özgeçmiş
Tecrübeyi gösterir resmi belge
ALES sonuç belgesi
Yabancı dil belgesi
İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
ALES’den en az 70 puan almış olmak,
Araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

ÖZEL ŞARTLAR
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora eğitimini tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR
Adaylar,
 ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir. 

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL

İlan olunur.