2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı


Profesör kadroları devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri dilekçede belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya olarak veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,
Doçent kadroları devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılamayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 Ortaköy 34349 / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA
Bilişim ve Teknoloji Hukuku Profesör 1 1 Bilişim ve Teknolojileri Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku veya Fikri Mülkiyet Hukuku bilim alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak; Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilmek.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO
UNVANI
ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA
Fransız Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 Çeviribilim bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; Dilbilim, Göstergebilim, Çeviribilim, Sözlükbilim alanlarında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilmek.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO
UNVANI
ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak; Gelişme Ekonomisi ve Eğitim Ekonomisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak; bilimsel araştırma
yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olmak.
Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Muhasebe veya Finans bilim alanlarından birinde Doçent unvanına sahip
olmak; Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Finansal Tahmin ve
Modelleme konularında bilimsel yayınları bulunmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktor
Öğretim
Üyesi
1 3 İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak; Dijital Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışları konularında bilimsel yayınları
bulunmak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ya da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca
bilmek.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO
UNVANI
ADEDİ DERECESİ AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Doçent 1 1 Sinema bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; Film Endüstrileri
alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.