Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Üniversitemizin Senato Kararı gereğince “Üniversitemize Doktor Öğretim Üyeliğine atanmak için başvuran adayların, ders verme yeteneklerini ölçmek amacıyla, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmaları zorunludur.”

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.


Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.


NO


UNVAN


DER.

FAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/
MYO/ YO


BÖLÜM


ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI


AÇIKLAMA
1
PROFESÖR
1FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFE BÖLÜMÜFELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Mekan Felsefesi ve varoluşçu Felsefe konularında çalışmalar
yapmış olmak.
2
PROFESÖR
1FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜYENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Tanzimat Dönemi Türk Şiiri ve Türk Tiyatrosu konularında çalışmalar
yapmış olmak.
3
PROFESÖR
1FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİ BÖLÜMÜMOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Kanser Moleküler Biyolojisi ve hücre kültürü konularında çalışmalar
yapmış olmak.
4
PROFESÖR
1FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK BÖLÜMÜGEOMETRİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Diferansiyel geometride Yönlü eğriler konusunda
çalışmalar yapmış olmak.5PROFESÖR1


GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ


TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak ve Geribildirim konusunda
çalışmalar yapmış olmak


6

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak


PROFESÖR


1


İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


KELAM ANABİLİM DALI


Doçentlik unvanını Kelam alanında almış olmak.
7
PROFESÖR
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜKONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Alışılagelmemiş imalat yöntemleri ve yapay zeka konusunda çalışmaları
olmak.
8
PROFESÖR
1MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMEKANİK ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. Yapısal optimizasyon konularında çalışmalar
yapmış olmak.9PROFESÖR1TIP FAKÜLTESİ


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. KBB Avrupa board
sertifikasına sahip olmak.
10DR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, bilgi işlemsel düşünme ve sorgulamaya dayalı öğretim konularında çalışmalar
yapmış olmak


11


PROFESÖR


1

İLETİŞİM
FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK
BÖLÜMÜ

GENEL GAZETECİLİK
ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını ilgili
alandan almış olmak.
12
PROFESÖR
1İLETİŞİM FAKÜLTESİ


HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜHALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Doçentlik unvanını halkla ilişkiler alanında almış olmak. Halkla İlişkiler alanında çalışmaları
olmak.
13
PROFESÖR
1


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ


SİNEMA VE TELEVİZYON ANASANAT DALI

Modern sanat ve estetik alanında çalışmış olmak. Kimlik ve göç problemine dair çalışmalarda
bulunmak.