Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ek göstergede ilave düzenleme konuları başta olmak üzere; vergi matrahı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve banka promosyonları ile ilgili talepler paylaşıldı.

Bakan Nebati ile gerçekleştirilen görüşmeye Ali Yalçın ile birlikte, Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı. Görüşmede; 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmümüz gereği çalışmalarına başlanacak olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi noktasında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi konuşuldu. Ayrıca, ‘geçici personel’ iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçen (4/C’den 4/B’ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konuları da iletildi.

Bakan Nebati’ye, yönetici sınıfında yer alan ‘şefler’ başta olmak üzere, yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 Ek Göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği aktarıldı.

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammın çalışanlar açısından memnuniyet ürettiğini dile getiren Ali Yalçın; gelir vergisi matrahlarında da düzenleme yapılması ve 6 aylık enflasyon oranı kadar arttırılmasının kamu görevlileri başta olmak üzere çalışanlar açısından gelir kaybını da engelleyeceğini ifade etti.

Ayrıca 2022 yılı için 1.325 TL, 2023 yılı için 1.400 TL olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası oluşan beklenmedik fiyat artışları sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyon oranı karşısında amacına hizmet etmekten uzaklaştığı ve tutarların yıllık enflasyon oranı kadar arttırılması talebi Bakan Nebati’ye iletildi.

Bununla birlikte, geçmiş dönemde imzalanan banka promosyon anlaşmaları ile yeni imzalanan promosyon anlaşmaları arasında azımsanmayacak oranda tutar farklılıklarının oluştuğu belirtilirken, promosyon anlaşmalarının güncellenmesi noktasında adım atılması gerektiğine vurgu yapıldı. Diğer taraftan toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında hizmet kolları itibarıyla yaşanan sorunlar başta olmak üzere, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin talepler de dile getirilerek görüşme tamamlandı.

nebati1

Açlık-Yoksulluk Araştırması Eylül 2022 Açlık-Yoksulluk Araştırması Eylül 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret eden Genel Başkan Yalçın, 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen ve yakın zamanda çalışmaların başlayacağı sözleşmeli istihdam ile ilgili beklentileri aktardı.

Yalçın ziyarette, kamuda çalışma barışını temin etmek ve istihdam çeşitliliğinin getirdiği sorunları bitirmek için sözleşmeli istihdamın çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti