Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT : Tıp Fakültesinde ilan edilen kadrolara müracaat eden öğretim üyeleri Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan afiliasyon protokolü kapsamında afiliye olan hastanelerde görevlendirilecektir.

İlan Tarihi : 20.06.2022
Başvuru Tarihi : 20.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 04.07.2022

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 25 Akademik Personel Alım İlanı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 25 Akademik Personel Alım İlanı

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentlik unvanı almış olup; anne sütü ve emzirme ile ilgili çalışması olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Doktora derecesini Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol alanında almış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Grafik Tasarımı veya Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) ve Gravür Sanatı ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Doktorasını yapmış olup, profesyonellik algısı ve ağrı ile ilgili
çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hemşirelik Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamış olup; basınç yarası ve ECMO ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Doktora eğitimini Sosyal Bilgiler Eğitiminde tamamlamış olup; değer eğitimi, sosyal bilgiler öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İşletme alanında doktora yapmış olup; bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklığı, çok kıstaslı karar verme teknikleri konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Pedodonti Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Diş Hekimliği Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) bilim alanında uzmanlık yapmış olmak. Flor salan kompozit restoratif materyallerinin fiziksel özellikleri üzerine çalışmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Diş Hekimliği Periodontoloji bilim alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Acil Tıp uzmanı olup, toksikolojik aciller ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olup, uyku endoskopisi ve uyku hastalıkları, otoloji üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Genel Cerrahi uzmanı olup, kolorektal cerrahi alanında çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Genel
Dahiliye B.D.)
Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 İç Hastalıkları uzmanı olup, COVID- 19 ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, zehirlenmelerle ilgili çalışması olmak.