Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

İlan Tarihi : 14.09.2022
Başvuru Tarihi : 14.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.09.2022

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent 3 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda Mesneviler, Şerhler ve Edebi Türlere dair çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Doçent 3 1 Temel İslam Bilimleri bilim alanından doçent unvanı almış olmak. Çağdaş Arap Edebiyatı ve Türk öğrencilere Arapça öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçent unvanı almış olmak, yara iyileşmesi ve diyabet konularında çalışma yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı Doçent 2 1 Doçent unvanı almış olup, ilan edilen doçent kadrosu ile ilgili bilim alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. Antioksidan ve/veya antidiyabetik aktiviteler üzerine in vivo ve/veya in vitro çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı Doçent 1 1 Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanında doçent unvanı almış olmak, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem ve Kent tarihi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını Cumhuriyet Dönemi siyasal hayatı ve kimlikleri üzerine yapmış olmak. Türk siyasal hayatı ve kimlikleri üzerine çalışmaları olmak.
Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Göstergebilim, söylem analizi, sosyal medya analizi gibi konularda analiz yöntemleri ile çalışmalar yapmış olmak ve etnografik çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Matematik alanında doktora yapmış olup, ekolojik sistemlerin matematiksel modellemeleri ve optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.