Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri “Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar
(https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri “Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar
(https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri “Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi” dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri), Dil Belgesi (Yükseköğrenim Kurulu tarafından belirlenen merkezi dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği
Yükseköğrenim Kurulu tarafından kabul edilen dil sınavından denk bir puan almış olmak.) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)
Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri
Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.
Not: Kadrolara başvuracak adaylar Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Yönergesindeki Atama Bilgi Formunu doldurmaları gerekmektedir.
((https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edilecektir.)

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı

 

SIRA
NO
FAKÜLTE-MYO BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DERECE ADET ŞARTLARI
1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi ABD Profesör 1 1 Makro İktisat Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Kurumsal İktisat alanında
çalışmalar yapmış olmak.
2 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim ABD Profesör 1 1 İletişim Çalışmaları Bilim Alanında doçent unvanı almış olup, Halkla İlişkiler ve Kişilerarası İletişim alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
3 Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Profesör 1 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış olup, Araknoloji alanında çalışmalar yapmış
olmak.
4 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olup, Yeniçağ Osmanlı Tarihî Kaynakları üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
5 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında almış olup, Yeniçağ Osmanlı Tarihî Kaynakları üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
6 Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi ABD Doçent 1 1 Alanında doçent unvanı almış
olmak.
7 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi ABD Doçent 1 1 Temel İslam Bilimleri
Alanında doçent unvanı almış olmak.
8 İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Enformasyon Teknolojileri ABD Doçent 1 1 Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bilim alanında doçent unvanı almış olup, Bilişim, Yeni Medya ve Yerel Basın alanlarında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
9 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler ABD Doçent 1 1 İletişim Çalışmaları Bilim alanında doçent unvanı almış olup, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
10 İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema ABD Doçent 1 1 Gazetecilik ve Medya çalışmaları alanında doçent unvanı almış olup, Etkileşimli Televizyon, Sosyal Medya ve Sinema alanında çalışmalar
yapmış olmak.
11 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Petrografi ABD Doçent 1 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği Mineraloji-Petrografi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Doçent 1 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış olup, Biyoteknoloji ve Fizyoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD Doçent 1 1 Turizm alanında doçent unvanı almış olmak.
14 Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
ABD
Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Coğrafya Bölümü lisans mezunu olup, Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında doktora yapmış olmak ve Sanayi Yerleşme Coğrafyası alanında çalışmalar yapmış olmak.
15 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
16 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Harita Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Optik- Radar Uzaktan Algılama ve İHA Fotogrametrisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
17 İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Yönetim, Pazarlama ve Girişimcilik alanında çalışmalar yapmış olmak.
18 Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, Ekonomi ve Finansal Riskler üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
19 Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, KBRN ve Afet konularında çalışmalar yapmış olmak.
20 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve ikram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel işletmeciliği Programı Dr.Öğr Üyesi 1 1 Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olup, Turizm Ekonomisi ve Turist Davranışları konularında
çalışmalar yapmış olmak
21 Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Eczane Hizmetleri Programı Dr.Öğr Üyesi 1 1 Eczacılık veya Biyokimya alanında doktora yapmış olup, Antidepresan İlaçlar ve Enzimler üzerine çalışmalar
yapmış olmak