data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

AYM'nin 24 Haziran Gündemi
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

24 Haziran 2021 - Genel Kurul Gündemi

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
17.6.2021 24.6.2021

1- Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Türü Sonuç
1

E.2021/53

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

2/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 166. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

2

E.2021/54

Antalya 4. İdare Mahkemesi

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (13) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

3

E.2021/55

Antalya 4. İdare Mahkemesi

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (13) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

4

E.2021/56

Antalya 4. İdare Mahkemesi

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (13) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

5

E.2021/57

Kırıkhan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi sıfatıyla)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle eklenen dokuzuncu ve onuncu fıkraların iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

6

E.2021/59

Muğla 2. İdare Mahkemesi

4/11//2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 26. maddesinin ikinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

7

E.2021/60

7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

8

E.2021/61

15/4/2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

9

E.2021/58

Kayseri Vergi Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin “…avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

Başvurusu

10

E.2018/81

6/2/2018 tarihli ve 7086 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;

A. 1. maddesinin ve ekli (1) sayılı listenin,

B. 3. maddesinin ve ekli (4) sayılı listenin,

C. 4. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

2- Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları
Sıra No Esas Sayısı Parti Adı İnceleme Evresi

1.

E.2018/50 (SPMD)

Saadet Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

2.

E.2019/57 (SPMD)

Saadet Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

3.

E.2018/54 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

4.

E.2018/69 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

5.

E.2020/60 (SPMD)

Türkiye Komünist Hareketi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

6.

E.2019/2 (SPMD)

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

7.

E.2019/3 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

8.

E.2019/4 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

9.

E.2018/6 (SPMD)

Halkın Yükselişi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

10.

E.2018/14 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

11.

E.2019/6 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

12.

E.2020/9 (SPMD)

Hak ve Özgürlükler Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

13.

E.2018/36 (SPMD)

Vatan Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

14.

E.2019/61 (SPMD)

Vatan Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

15.

E.2018/48 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2017 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

16.

E.2019/34 (SPMD)

Toplumcu Kurtuluş Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

17.

E.2019/8 (SPMD)

Ulusal Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

18.

E.2019/9 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

19.

E.2020/6 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

20.

E.2019/14 (SPMD)

Kürdistan Özgürlük Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

21.

E.2019/15 (SPMD)

İşçi Demokrasisi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

22.

E.2019/16 (SPMD)

Hak ve Adalet Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

23.

E.2019/17 (SPMD)

İlk Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

24.

E.2019/18 (SPMD)

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

25.

E.2019/26 (SPMD)

Demokratik Bölgeler Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

26.

E.2019/27 (SPMD)

Yurt Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

27.

E.2020/20 (SPMD)

Yurt Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

28.

E.2019/28 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

29.

E.2019/29 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

30.

E.2020/51 (SPMD)

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

31.

E.2019/30 (SPMD)

Yeniden Refah Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

32.

E.2019/31 (SPMD)

Hür Dava Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

33.

E.2019/32 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

34.

E.2019/36 (SPMD)

Çoğulcu Demokrasi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

35.

E.2019/37 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

36.

E.2020/52 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

37.

E.2019/38 (SPMD)

Kürdistan Sosyalist Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

38.

E.2019/41 (SPMD)

Esnaf ve Çiftçi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

39.

E.2019/43 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

40.

E.2019/45 (SPMD)

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

41.

E.2019/47 (SPMD)

Demokrat Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

42.

E.2019/51 (SPMD)

Cihan Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

43.

E.2019/54 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

44.

E.2020/23 (SPMD)

Bağımsız Türkiye Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

45.

E.2019/59 (SPMD)

Büyük Birlik Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

46.

E.2019/60 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

47.

E.2019/63 (SPMD)

Komünist Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

48.

E.2019/64 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

49.

E.2019/65 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

50.

E.2019/66 (SPMD)

Merkez Parti 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

51.

E.2019/67 (SPMD)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

52.

E.2019/73 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

53.

E.2020/31 (SPMD)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

54.

E.2019/74 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2018 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

55.

E.2020/73 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

56.

E.2020/10 (SPMD)

Emek Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

57.

E.2020/25 (SPMD)

Birleşik Devrimci Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

58.

E.2020/29 (SPMD)

Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

59.

E.2020/30 (SPMD)

Millet Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

60.

E.2020/33 (SPMD)

 Devrimci İşçi Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

61.

E.2020/41 (SPMD)

 Türkiye İşçi Köylü Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

62.

E.2020/46 (SPMD)

 Kürdistan Komünist Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

63.

E.2020/47 (SPMD)

 Sol Parti 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

64.

E.2020/55 (SPMD)

 Hak ve Huzur Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

65.

E.2020/57 (SPMD)

 Milli Mücadele Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

66.

E.2020/68 (SPMD)

 Türk Birliği Partisi 2019 yılı kesin hesabı

Esas İnceleme

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol